Sklep online WIKA

Wymagania dotyczące technologii pomiarowej? Zamów standardowe termometry rezystancyjne łatwo i bezpośrednio od nas - w jakości WIKA, do której jesteś przyzwyczajony.

Do sklepu
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Czujnik termometru rezystancyjnego charakteryzuje się rezystancją elektryczną, która zwiększa się wraz z temperaturą i dlatego określana jest jako PTC (dodatni współczynnik temperatury). Do przemysłowych zastosowań pomiarowych używane są głównie rezystory pomiarowe Pt100 lub PT1000. W normie IEC 60751 (DIN EN 60751), jest określona dokładna charakterystyka rezystorów pomiarowych oraz opartych na nich termometrów. Więcej informacji odnośnie charakterystyki czujnika Pt100 lub Pt1000 znajduje się w informacji technicznej WIKA IN 00.17.

Jak zbudowane są termometry rezystancyjne Pt100/Pt1000?

W zastosowaniach przemysłowych termometry rezystancyjne Pt100/Pt1000 występują jako wkłady pomiarowe montowane w główe przyłączeniowej i z odpowiednimi złączkami ochronnymi. Podłączenie elektryczne poprzez główkę przyłączeniową. Wkład pomiarowy jest łatwo wymienialnym elementem termometru (do którego jest przeznaczony) i składa się z przewodu lub kabla wykonanego z odpowiedniego materiału i czułej końcówki zawierającej jeden, lub więcej, platynowych rezystorów pomiarowych Pt100/Pt1000. Punkt pomiaru temperatury, chroniony osłoną termometryczną, może być wykonany tak, żeby umożliwić wymianę termometru w przypadku konieczności naprawy lub kalibracji bez zakłócania procesu.

Kolejny model przemysłowy termometrów rezystancyjnych z czujnikiem Pt100/Pt1000 jest znany jako sonda kablowa. W tych przypadkach kabel podłączeniowy jest zamontowany bezpośrednio do metalowej części termometru.

Dlaczego Pt1000 zamiast Pt100?

Przydatność czujnika Pt100 lub Pt1000 zależy od danego zastosowania. W przemyśle przetwórczym sensory Pt100 są najczęściej stosowane, są one też najbardziej popularnym typem sensora rezystancyjnego na świecie. Jednakże istnieją zastosowania, w których słuszne jest użycie czujników Pt1000. I tak na przykład przy podłączeniach 2-przewodowych zastosowanie czujników Pt1000 ma przewagę nad czujnikiem Pt100, gdyż wpływ długości kabla na ogólny błąd pomiaru jest o wiele mniejszy niż w przypadku czujników Pt100. Także w termometrach zasilanych bateriami o wyższej rezystancji znamionowej czujnik Pt1000 ma korzystny wpływ na równowagę energetyczną przyrządu. Z tego względu baterie mają dłuższy okres żywotności, co oznacza dłuższe przerwy między konserwacjami, a co za tym idzie zmniejszone koszty użytkowania. Podczas stosowania czujników Pt1000 należy zapewnić, żeby elektronika znajdująca się za czujnikiem mogła przetwarzać sygnał Pt1000. W nowoczesnych kontrolerach temperatury lub przyrządach z wyświetlaczami zwykle tak jest, gdyż wejście czujnika może być dowolnie konfigurowane.

Dlaczego termometry rezystancyjne muszą być regularnie kalibrowane?

Z biegiem czasu każdy przyrząd pomiarowy będzie wykazywał zmienne wartości pomiarowe. Dzieje się tak dlatego, że przyrządy starzeją się pod wpływem naprężeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych. Dzięki kalibracji można to odpowiednio wcześnie wykryć. Jest zatem istotne, aby kalibrować termometry oporowe Pt100/Pt1000 w regularnych odstępach czasu.

Kalibracja przyrządów do pomiaru temperatury różni się zasadniczo od procedury stosowanej w przypadku przyrządów do pomiaru ciśnienia. Często termometry są kalibrowane tylko w jednym stałym punkcie. Może to być, na przykład, punkt potrójny wody. W przypadku kalibracji czujników Pt100/Pt1000 ich, zwykle bardzo dobrze znana, krzywa charakterystyki jest następnie przesuwana w dół lub w górę tak, aby urządzenie do pomiaru temperatury wskazywało prawidłową wartość w ustalonym punkcie.

Termometry przemysłowe są zwykle wzorcowane za pomocą przyrządów pomiarowych wyższej jakości. Często robi się to za pomocą wanien zanurzeniowych lub pieców. Po osiągnięciu równowagi termicznej pomiędzy termometrami Pt100/Pt1000 a cieczą w kąpieli, wskazanie (lub sygnał wyjściowy) testowanych elementów jest porównywany ze wskazaniem termometru standardowego. Scenariusz ten jest bardzo popularny w zakładach przemysłowych, gdzie stosuje się kalibratory z suchymi otworami pomiarowymi.

Więcej informacji na temat kalibracji w WIKA można znaleźć w naszym centrum kalibracji i usług.

Firma WIKA dostarcza wszystkie typy termometrów rezystancyjnych zarówno z czujnikami Pt100, jak i Pt1000:


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0