Centrum kalibracji i usług

Kompleksowe i fachowe usługi 

Jakość produktów, bezpieczeństwo pracy oraz efektywność ekonomiczna są bezpośrednio związane z dokładną i niezawodną rejestracją zmiennych procesowych. Dlatego najlepiej powierzyć kalibrację i konserwację przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Akredytowane laboratorium pomiarowe firmy WIKA Polska świadczy usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie: -0,1 … + 250 MPa. Nasze laboratorium  spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji.

Centrum kalibracji i obsługi WIKA w Klingenbergu od 1982 jest członkiem niemieckiej służby kalibracyjnej DKD (Deutscher Kalibrierdienst) i posiada akredytację DIN EN ISO / IEC 17025. Od tamtego czasu WIKA jest aktywnym członkiem grup roboczych i komisji normalizacyjnych, dzieląc się swoim doświadczeniem dla postępu technicznego.