Centrum kalibracji i usług

Kompleksowe i fachowe usługi 

Jakość produktów, bezpieczeństwo pracy oraz efektywność ekonomiczna są bezpośrednio związane z dokładną i niezawodną rejestracją zmiennych procesowych. Dlatego najlepiej powierzyć kalibrację i konserwację przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Akredytowane laboratorium wzorcujące firmy WIKA Polska świadczy usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie od -0,1 MPa do 250 MPa. Nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i w 2016 roku uzyskało pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji otrzymująć akredytację nr AP 160.

Centrum kalibracji i obsługi WIKA w Klingenbergu od 1982 jest członkiem niemieckiej służby kalibracyjnej DKD (Deutscher Kalibrierdienst) i posiada akredytację DIN EN ISO / IEC 17025. Od tamtego czasu WIKA jest aktywnym członkiem grup roboczych i komisji normalizacyjnych, dzieląc się swoim doświadczeniem dla postępu technicznego. 

Korzyści

  • Długoletnia doświadczenie
  • Usługi i urządzenia zapasowe z jednego źródła
  • Krótkie terminy wykonania
  • Nowoczesne laboratorium kalibracyjne
  • Wysokiej jakości usługi doradcze
  • Oprogramowanie WIKA-Cal
  • Potwierdzenie kompetencji przez jednostkę akredytującą