Monitory gęstości gazu SF6: niezawodne ostrzeżenie przed niskimi ilościami gazu

Sześciofluorek siarki (SF6) to niezwykle skuteczny izolator elektryczny do rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Dla właściwej izolacji gęstość gazu musi mieścić się w określonych poziomach. Ponadto, ponieważ SF6 jest silnym gazem cieplarnianym, nie może przedostawać się do atmosfery. Monitor gęstości gazu SF6 ostrzega operatorów o spadających poziomach wskazujących na zanieczyszczenie i / lub wycieki.Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA są hermetycznie uszczelnione z kompensacją temperatury w celu zapobiegania wahaniom wartości pomiarowych i błędnym interpretacjom, spowodowanym przez temperaturę otoczenia lub przez ciśnienie atmosferyczne. Przyrządy są produkowane całkowicie ze stali nierdzewnej i zapewniają najwyższą jakość. Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA wyposażone są w maksymalnie trzy styki alarmowe i, niezawodnie z wyprzedzeniem, ostrzegają o niebezpiecznie niskich poziomach gazu. Monitorowanie gęstości gazu SF6 w rozdzielnicach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia, może być pozostawione mniej wymagającej technologii.
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jaką dokładność ma monitor gęstości gazu?

Monitor gęstości gazu ma klasę dokładności +/- 1 % przy 20 °C. Przy -20 °C oraz przy +60 °C, zakres tolerancji wynosi 2.5 %. Dokładność pomiędzy tymi wartościami może być interpolowana linearnie.

Po rozpakowaniu monitora gęstości gazu okazało się, że wskazówka nie jest w pozycji zerowej - czy przyrząd jest wadliwy?

Niekoniecznie. Kompensacja temperatury zachodzi nawet wtedy, gdy przyrząd nie jest podłączony do komory gazowej. Z tego względu wskazówka może się ruszać. Przy temperaturze powyżej 20 °C można zaobserwować ruch w stronę ujemną. Przy temperaturze poniżej ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.