Monitory gęstości gazu SF6: niezawodne ostrzeżenie przed niskimi ilościami gazu

Sześciofluorek siarki (SF6) to niezwykle skuteczny izolator elektryczny do rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Dla właściwej izolacji gęstość gazu musi mieścić się w określonych poziomach. Ponadto, ponieważ SF6 jest silnym gazem cieplarnianym, nie może przedostawać się do atmosfery. Monitor gęstości gazu SF6 ostrzega operatorów o spadających poziomach wskazujących na zanieczyszczenie i / lub wycieki.Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA są hermetycznie uszczelnione z kompensacją temperatury w celu zapobiegania wahaniom wartości pomiarowych i błędnym interpretacjom, spowodowanym przez temperaturę otoczenia lub przez ciśnienie atmosferyczne. Przyrządy są produkowane całkowicie ze stali nierdzewnej i zapewniają najwyższą jakość. Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA wyposażone są w maksymalnie trzy styki alarmowe i, niezawodnie z wyprzedzeniem, ostrzegają o niebezpiecznie niskich poziomach gazu. Monitorowanie gęstości gazu SF6 w rozdzielnicach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia, może być pozostawione mniej wymagającej technologii.
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Czy monitory gęstości gazu mają regulowane styki przyłączające?

Zazwyczaj monitory gazu nie mają regulowanych styków. Styki przyłączające w monitorach gęstości gazu są przyspawane na stałe po ustawieniu. Dzięki temu ogranicza się ryzyko uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej regulacji. Ponadto, styki w takim układzie są ... więcej

Po rozpakowaniu monitora gęstości gazu okazało się, że wskazówka nie jest w pozycji zerowej - czy przyrząd jest wadliwy?

Niekoniecznie. Kompensacja temperatury zachodzi nawet wtedy, gdy przyrząd nie jest podłączony do komory gazowej. Z tego względu wskazówka może się ruszać. Przy temperaturze powyżej 20 °C można zaobserwować ruch w stronę ujemną. Przy temperaturze poniżej ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.