Akredytowane laboratorium wzorcujące WIKA Polska

Kontrola przyrządów pomiarowych to podstawowy wymóg prawie wszystkich norm dotyczących zapewnienia jakości.  Nasze akredytowane laboratorium wzorcujące spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Numer akredytacji AP 160.

Zalety wzorcowania w akredytowanym laboratorium

 • Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług
 • Potwierdzone kompetencje laboratorium przez niezależną jednostkę akredytującą
 • Wysoka wiarygodność uzyskanych wyników wzorcowania
 • Uznanie świadectw wzorcowania zarówno w Polsce jak i na świecie
 • Optymalizacja zasobów
 • Zmniejszone ryzyko w relacjach biznesowych

Specyficzne właściwości

 • Zakres akredytacji AP 160
 • Świadczenie najwyższej jakości usług zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Zakres pomiarowy:  (-0,1 ÷ 250) MPa

Zakres akredytacji

Świadectwa wzorcowania w zakresie akredytacji oferujemy dla następujących przyrządów pomiarowych:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe
 • Ciśnieniomierze elektroniczne
 • Przetworniki ciśnienia

Jak często wzorcować przyrządy kontrolno-pomiarowe?

Każdy użytkownik przyrządów kontrolno-pomiarowych powinien na podstawie własnych procedur określić czasookresy ich wzorcowań. Danymi wejściowymi do określenia częstotliwości wzorcowań powinny być m.in.:

 • Częstotliwości użytkowania,
 • Warunki pracy,
 • Precyzja przyrządu,
 • Wpływ przyrządu na proces

Zalecane czasookresy wzorcowań przez WIKA Polska

   1. Ciśnieniomierze sprężynowe, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia: co 12 miesięcy
   2. Ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe: co 60 miesięcy


  Wzorcowanie

  Chcesz wysłać urządzenie do wzorcowania? Skorzystaj z naszego folrmularza.

  Kontakt

  W przypadku pytań prosimy o kontakt: oferta@wikapolska.pl