Kontakt

Czy chciałbyś zwrócić nam stary sprzęt WIKA do utylizacji? Skontaktuj się z nami: Arbeitssicherheit.Umwelt@wika.com

Zwrot sprzętu i recykling na terenie UE, UK, EFTA

Jako firma działająca globalnie, Grupa WIKA zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, którą ponosi jako producent, i pragnie przyczyniać się do ochrony środowiska przez prawidłową utylizację starego sprzętu.

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że dany przyrząd wymaga osobnej utylizacji i nie można go usuwać razem z odpadami komunalnymi. Ma to na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Pragniemy zaznaczyć, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za usuwanie baterii. To samo dotyczy danych osobowych.

Aby zagwarantować prawidłową i przyjazną środowisku utylizację, firma WIKA współpracuje z firmą RENE AG w ramach WEEE (dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Sieć recyklingowa gwarantuje, że zużyty sprzęt zostanie poddany recyklingowi w sposób przyjazny środowisku w danym kraju. Wszyscy partnerzy RENE AG są certyfikowani zgodnie z normą ISO 14001 dotyczącą zarządzania środowiskiem.

Informacja o zwrocie sprzętu

  • Żadne stare urządzenia wysyłane do firmy WIKA nie mogą zawierać niebezpiecznych substancji (kwasów, zasad, roztworów itp.)
  • Podczas zwracania przyrządu należy użyć oryginalnego opakowania lub odpowiedniego opakowania transportowego
  • Aby uniknąć uszkodzeń - oznaczyć wysyłkę jako transport wysokoczułego przyrządu pomiarowego
Zwrot produktów

Musisz zwrócić produkt? Przejdź do sekcji zwrot produktów i wypełnij formularz.