Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przetworniki temperatury

Co to są obwody 2-, 3- lub 4-przewodowe?

Oznaczają liczbę przewodów, za pomocą których podłączony jest rezystor pomiarowy (np. Pt100). W najprostszym podłączeniu 2-przewodowym, oporność przewodu może zafałszować wynik pomiaru, podłączeniem 3- lub 4-przewodowym można skompensować ten negatywny wpływ i poprawić dokładność pomiaru.

Co to jest Profibus / FOUNDATION Fieldbus?

Profibus / FOUNDATION fieldbus są cyfrowymi protokołami sygnałów wyjściowych.

Jakie są wartości sygnalizacyjne zgodnie z NAMUR?

NAMUR dół skali: 3,5 mA
NAMUR góra skali: 21,5 mA

Jakie są specyficzne właściwości przetwornika T32 SIL?

Wykonano analizę FMEDA przetwornika. Przetwornik T32 zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z normą IEC 61508 T32 działa wyłącznie z aktywną ochroną zapisu.

Co oznacza “wartość graniczna wyjścia”?

Sygnał pomiarowy jest generowany do podanej wartości granicznej.

Co oznacza “Pt100”?

Pt oznacza platynę o rezystancji znamionowej wynoszącej 100 omów w temperaturze 0 °C (EN 60751).

Co oznacza “SIL”?

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) odnosi się do normy IEC61508 / IEC61511 i opisuje przyrządy stosowane w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa. W przypadku awarii, muszą reagować bezpiecznie i wprowadzić obwód kontrolny w stan bezpieczny.
Dlatego wszystkie części obwodu kontrolnego (czujnik, układ logiczny, siłownik) muszą mieć klasyfikację SIL.
Prawdopodobieństwo wystąpienia usterki obwodu kontrolnego (pętla bezpieczeństwa) można oszacować za pomocą specjalnych parametrów (SFF, PFD, FIT).

Co się dzieje, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 85 °C?

Wysoki błąd termopary TC oraz uszkodzenie elementów elektronicznych.

Co to jest “sygnalizowanie”?

Sygnalizowanie wskazuje możliwe stany błędu (np. przepalony czujnik).

Co to jest izolacja galwaniczna?

Izolacja sygnału pomiędzy stroną sygnału a stroną wyjścia (np. poprzez cewkę).

Jaka jest różnica pomiędzy przetwornikami analogowymi i cyfrowymi?

W przetwornikach analogowych firmy WIKA jest montowana elektronika analogowa i nie zawierają procesorów. W przetwornikach cyfrowych są procesory. Jednakże sygnałem wyjściowym w obu typach będzie sygnał analogowy 4 ... 20 mA.

Jaka jest wartość graniczna wyjścia prądu zgodnie z NAMUR?

Dolna wartość graniczna zgodnie z NAMUR wynosi 3,8 mA (możliwe są inne wartości).
Górna wartość graniczna zgodnie z NAMUR wynosi 20,5 mA (możliwe są inne wartości).

Co należy uwzględnić podczas pomiaru poziomu przetwornikami (potencjometrami)?

Czysty pomiar procentowy (pomiar proporcjonalny) T32: wzmacniacz wyregulowany na wejściu 10 kΩ do 100 kΩ Mniejsze wartości są mierzalne z mniejszą dokładnością.

Co należy uwzględnić podczas pomiaru temperatury termoparami?

Przy pomiarze temperatury termoparami zawsze jest konieczna wartość odniesienia i/lub kompensacja. Dlatego w przetworniku cyfrowym wbudowany jest czujnik (Pt100) mierzący temperaturę końcówki (temperaturę otoczenia). (zimne złącze, kompensacja zimnego złącza (CJC)). Termopara zawsze jest 2-przewodowa. (Ostrzeżenie: nie pomylić plusa z minusem!) Nie jest konieczne monitorowanie zwarcia obwodu czujnika (jedynie monitoring uszkodzenia czujnika). Zalecamy stosowanie przetworników z izolacją galwaniczną (Modele WIKA T12, T32, T53).