Firma

Grupa WIKA

W ciągu ostatnich 75 lat, WIKA zyskała reputację znanego partnera i kompetentnego specjalisty dla każdego zadania w dziedzinie techniki pomiarowej. Dzięki stale rosnącej wydajności, przy opracowywaniu nowych produktów i systemowych rozwiązań stosowane są innowacyjne technologie. Niezawodność produktów i gotowość do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom rynku były kluczowymi czynnikami dla WIKA, aby osiągnąć wiodącą pozycję na światowym rynku.

 

W grupie WIKA, obecnie 10 200 pracowników jest oddanych utrzymaniu i udoskonalaniu technologii z zakresu pomiaru ciśnienia, temperatury, siły i poziomu, a także w obszarach pomiaru przepływu, kalibracji i rozwiązań gazu SF6. Ponad 1500 doświadczonych pracowników w obszarze sprzedaży udziela kompetentnych konsultacji klientom i użytkownikom, na zasadach partnerstwa. Ponad 300 inżynierów i techników stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań produktowych, udoskonalonych materiałów i zyskownych metod produkcji. W ścisłej współpracy z renomowanymi uczelniami, instytucjami i firmami przemysłowymi, rozwijane są i projektowane rozwiązania dla konkretnych zastosowań.

Myśl globalnie, działaj lokalnie: po powstaniu pierwszej filii w 1960, obecnie istnieją 43 filie w grupie WIKA. Obejmuje to zakłady produkcyjne na wszystkich głównych rynkach, zaplecza serwisowe, sprzęt instalacyjny i zespoły dla dodatkowych usług. WIKA jest także reprezentowana na całym świecie przez liczne agencje handlowe. Aby zaoferować klientom szeroką gamę produktów, nasze portfolio jest ciągle rozbudowywane poprzez przejęcia strategiczne.

Twój niezawodny partner

  • Standardowe produkty i rozwiązania indywidualne dla klienta
  • Wyjątkowo szeroka gama produktów (włączając indywidualnie zaprojektowane produkty)
  • Innowacyjny partner dla aplikacji OEM
  • Wszechstronne kompetencje technologiczne
  • Certyfikowana jakość
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  • Międzynarodowe aprobaty
  • Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw

 

Broszura

Broszura wizerunkowa