Przełączanie i wskazanie w jednym urządzeniu

Wszędzie tam, gdzie ciśnienie musi być wskazywane lokalnie i jednocześnie  muszą być monitorowane wartości progowe, stosowane są manometry kontaktowe. Styki przełączające powodują przerwanie elektrycznego obwodu sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik przyrządu pomiarowego. Jeżeli odczyt jest istotnie wyższy, lub niższy, od ustawionej wartości, zostaje uwolniony alarm, stąd określenie „styk alarmowy”. Manometry kontaktowe są odpowiednie do uruchamiania, zatrzymywania lub przełączania procesów.

Sklep online WIKA

Wymagania dotyczące technologii pomiarowej? Zamów standardowe manometry kontaktowe łatwo i bezpośrednio od nas - w jakości WIKA, do której jesteś przyzwyczajony.

Do sklepu
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jak niska jest temperatura medium przechowywanego wewnątrz zbiornika kriogenicznego w miejscu pomiaru ciśnienia?

Kriogaz w temperaturze i ciśnieniu otoczenia jest gazem, natomiast w stan płynny przechodzi po ochłodzeniu i sprężeniu. W wyniku ochłodzenia i sprężenia objętość gazu zmniejsza się i dlatego możliwe jest przechowywanie w zbiorniku dużych ilości.

Zwykle ... więcej

Jakie normy dotyczą manometrów kontaktowych?

Urządzenia kontaktowe zamontowane w manometrach i termometrach o średnicy 100 lub 160 mm podlegają normie DIN 16085.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.