Wyładowania podczas obsługi przełączania instalacji wypełnionej SF6 prowadzą, po pewnym czasie, do zwiększonego stężenia toksycznych i wysoko korozyjnych produktów rozkładu. Stosowanie przyrządów do analizy gazu jest bezwzględnie konieczne do monitorowania stężenia niebezpiecznych produktów rozpadu, a przez to zapewnienie długotrwałego bezpieczeństwa instalacji.

Firma WIKA oferuje pełną linię produktów do analizy gazu wraz z przyrządami do pomiaru poszczególnych produktów rozpadu, poprzez multi-analizator z funkcjonalnością pompowania wstecznego do wysokoprecyzyjnego sprzętu laboratoryjnego.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jak długo trwa analiza gazu?

Zazwyczaj 7.5 minuty. Wstępne wyniki pojawiają się po około dwóch minutach. Jeśli już wtedy widać, że odczyty przekraczają normę, użytkownik może skrócić pomiar.

Co należy wziąć pod uwagę przed skróceniem czasu pomiaru?

Skrócenie czasu pomiaru powoduje zmianę ustawień fabrycznych przyrządu. Konsekwencje tej sytuacji zależą od wybranej konfiguracji danego modelu. Czujniki o wysokim stopniu wrażliwości mogą wówczas wykonywać pomiary wykraczające poza zakresy pomiarowe ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.