Technologia pomiarowa dla gazów przemysłowych

WIKA – Twój partner w zakresie pomiaru gazów przemysłowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o obróbkę metali, uzdatnianie wody, medycynę, opiekę zdrowotną lub zwalczanie pożarów: Nowoczesne technologie dostaw gazów przemysłowych i medycznych pozwalają na efektywne i zrównoważone magazynowanie, dystrybucję i wykorzystanie sprężonego i skroplonego powietrza oraz gazów chemicznych. Wszelkie wymienione zastosowania gazu podlegają surowym normom i przepisom. W niniejszym kontekście wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, oszczędność kosztów energii i pracy, a także optymalizacja kosztów łańcucha dostaw. Aby stawić czoło powyższym wyzwaniom, WIKA oferuje producentom, dystrybutorom i operatorom osprzętu do gazów przemysłowych bogate portfolio przyrządów pomiarowych spełniających szereg obowiązujących wymagań.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.