Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zdolni do podjęcia każdego wyzwania

Produkcja wyrobów chemicznych z gazu ziemnego i ropy w rafineriach, stawia wysokie wymagania aparaturze procesowej. W różnych etapach procesu, takich jak krakowanie, kondensacja lub destylacja, odpowiednie półprodukty lub produkty gotowe produkowane są w określonych warunkach ciśnienia i temperatury. Wysokoprecyzyjne i o wysokiej jakości produkty WIKA zapewniają przy tym maksymalną dostępność instalacji. Ponieważ obsługa różnych mieszanin gazów i łatwopalnej ropy nie odbywa się bez zagrożeń, dlatego na przykład, nasze przyrządy pomiarowe testowane i certyfikowane zgodnie z  ATEX, przyczyniają się do zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa.


Maksimum bezpieczeństwa

Ponieważ podstawowe i średnie otrzymywane produkty są bardzo zróżnicowane, dla części zwilżanych wymagane są różne materiały. W atmosferach zawierających H2S, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, personelu i środowiska, gdzie  korozja mogłaby uszkodzić instalację, spełnienie wymagań normy NACE / ISO 15156 jest także koniecznością dla sprzętu.


WIKA - Twój silny partner

Szczególnie w aplikacjach z mediami agresywnymi, w połączeniu z wysokimi temperaturami medium, niezbędne są indywidualne rozwiązania z separatorami membranowymi lub osłonami termometrycznymi. Istnieje duża różnorodność wymagań monitoringu poziomu w parkach zbiornikowych. Dla wszystkich wymienionych przykładów, WIKA oferuje bezkonkurencyjny program, zarówno przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, jak i przyrządów do kalibracji i usług.

Przykłady zastosowań

  • Rurociągi
  • Kolumny destylacyjne
  • Bębny parowe
  • Naczynia wyciągowe
  • Separatory kondensatu
  • Parki tankowania

Twój kompetentny partner

WIKA prowadzi aktywną działalność w zakresie projektów od ponad 25 lat. Wraz z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, wdrażamy duże projekty na całym świecie. Tak więc jesteśmy więcej niż tylko niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów do procesu i urządzeń pomiarowych: jako Twój partner razem z Tobą rozwijamy produkty i rozwiązania, które są specjalnie dostosowane do Twoich wymagań.

WIKA jest kompetentnym partnerem we wszystkich fazach projektu: począwszy od planowania podstaw i szczegółów projektów technicznych poprzez realizację i wdrożenie projektu do wsparcia posprzedażowego.


Czynniki wydajności

Nasz wysoki poziom wydajności jest zasadniczo oparty na trzech czynnikach: szerokim i innowacyjnym zakresie produktów, kompleksowym i kompetentnym serwisie oraz niezawodnej globalnej obecności. Mamy przyjemność zobowiązać się również do Twojego sukcesu.


z
Broszura segmentowa

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Segment brochure

Tubeskin measurements

Flyer

Engineered instrumentation for Ethylene production

Flyer

Instrumentation for high-pressure applications

Usługi kalibracji

Powierz kalibrację swoich przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Szczegóły