Separatory membranowe firmy WIKA, montowane z manometrami, przetwornikami procesowymi, przełącznikami ciśnieniowymi itp., są znane i cenione na całym świecie w najtrudniejszych zadaniach pomiarowych. Dzięki zastosowaniu separatorów membranowych, przyrządy pomiarowe można stosować w ekstremalnych temperaturach, w żrących, heterogennych, ściernych, bardzo lepkich lub toksycznych mediach. Separatory membranowe o optymalnej konstrukcji, materiały i medium wypełniające dostępne są do wszelkich zastosowań.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jakie są możliwości montażu separatora membranowego?

Dostępne są wersje separatorów, materiałów, wypełnień i wyposażenia dodatkowego zoptymalizowane dla każdego zastosowania. W zależności od wymagań, mogą zostać dostarczone odpowiednie certyfikaty.

W jaki sposób separatory membranowe są wbudowywane w proces?

Separatory membranowe są montowane w istniejących kołnierzach łączących lub gniazdach, które są przyspawane do rurociągu, reaktora procesowego lub zbiornika.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.