Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Chłodny profesjonalizm

W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się wiele punktów wymagających stałego monitorowania ciśnienia i temperatury. Służy to kontroli nad instalacją chłodniczą oraz bezpieczeństwu utrzymania ruchu.

WIKA jest kompetentnym dostawcą urządzeń i akcesoriów dla wszelkich pomiarów ciśnienia i temperatury.


Wymagania przyrządu

W związku z rosnącymi wymaganiami instalacji chłodniczych, z uwagi na nowe czynniki chłodnicze lub systemy szczelności, wymagania jakościowe w stosunku do przyrządów pomiarowych również stale wzrastają. Zatem właściwy dobór materiałów jest decydujący w celu uzyskania możliwie najlepszego przyrządu. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku:

 • Obudowy
 • Metalicznych części zwilżanych
 • Uszczelnienia
 • Osłon termometrycznych

Pomożemy dokonać Ci właściwego wyboru - skontaktuj się z nami!


Przykłady zastosowań

 • Ciśnienie parowania i skraplania
 • Ciśnienie różnicowe oleju
 • Monitoring filtrów osuszaczy
 • Kontrola wentylatora
 • Złożone systemy sterowania
 • Monitoring temperatury pokojowej
 • Monitoring poziomu w zbiornikach ciśnieniowych

z
Segment brochure

Measurement technology for refrigeration

Usługi kalibracji

Przekaż kalibrację swoich przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Szczegóły