Konto bankowe

Konto bankowe

Bank PEKAO S.A. I O/Włocławek
Nr: 28124033891111000030098082

KRS 0000428590

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 888-02-00-266
REGON: 910164875