Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przełączniki temperatury

Jaka działa termometr rezystancyjny?

Temperatura powoduje zmianę rezystancji elektrycznej czujnika termometru rezystancyjnego. Ponieważ rezystancja rezystorów pomiarowych, zgodnych z EN 60751 (2009-05), zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury określamy to jako PTC (dodatni współczynnik temperatury). W zastosowaniach przemysłowych zwykle stosowane są rezystory pomiarowe Pt100 lub Pt1000. Termometry oparte na EN 60751 zdefiniowane są w normie DIN 43735.

Co to są obwody 2-, 3- lub 4-przewodowe?

Oznaczają liczbę przewodów, za pomocą których podłączony jest rezystor pomiarowy (np. Pt100). W najprostszym podłączeniu 2-przewodowym, oporność przewodu może zafałszować wynik pomiaru, podłączeniem 3- lub 4-przewodowym można skompensować ten negatywny wpływ i poprawić dokładność pomiaru.

Co oznacza „termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym”?

Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym lepiej przewodzą prąd elektryczny w wyższych temperaturach niż w niskich. Znane są także jako rezystory NTC (ujemny współczynnik temperaturowy. Zwykle NTC są stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych oraz spożywczym (produkcja napoi i żywności).

Co oznacza „termistor o dodatnim współczynniku temperaturowym”?

Termistory o dodatnim współczynniku temperaturowym gorzej przewodzą prąd elektryczny w wyższych temperaturach niż w niskich. Znane są także jako rezystory PTC (dodatni współczynnik temperaturowy). Zwykle PTC są stosowane w punktach pomiaru wysokiej temperatury np. w przemyśle chemicznym.

Jaki ma wpływ słaba rezystancja izolacji?

Zgodnie z normą DIN EN 60751 sekcja 6.3.1 rezystancja izolacji pomiędzy każdym obwodem pomiarowym a osłoną, przy minimalnym napięciu testowym 100VDC musi być nie niższa niż 100 MOmów. Jeżeli rezystancja jest za niska występuje błąd pomiarowy powodujący wyświetlanie za niskiej temperatury. W odniesieniu do termometra rezystancyjnego (z kablem z osłoną) oznacza to, że przy rezystancji izolacji 100 KOmów na wyświetlaczu występuje błąd do 0,25 Oma, a przy 25 kOmach do 1 Oma. Wszystkie termometry rezystancyjne firmy WIKA poddawane są testowi izolacji z użyciem prądu 500 V DC i rezystancją izolacji > 1 000 MOmów, tzn. testujemy do współczynnika 50 razy wyższego od podanego w normie.

Jaka minimalna długość wkładu pomiarowego zalecana , w przybliżeniu, do osłon termometrycznych wieloczęściowych w celu zminimalizowania błędu rozproszenia ciepła?

W przypadku medium gazowego: 15 ... 20 x średnica końcówki osłony termometrycznej
W przypadku medium płynnego: 5 ... 10 x średnica końcówki osłony termometrycznej
W przypadku medium stałego: 3 ... 5 x średnica końcówki osłony termometrycznej
(Podane wartości standardowe obowiązują jedynie w statycznych mediach.
Przerwa pomiędzy osłoną termometryczną a wkładem pomiarowym powinna wynosić < 0,5mm).

Dlaczego przez pewien czas był podział pomiędzy klasą dokładności „rezystancji drutowej” oraz „rezystancji warstwowej” rezystorów pomiarowych Pt100?

W przeszłości nie było rozróżnienia pomiędzy dwoma podstawowymi typami rezystorów pomiarowych i ich wartościami granicznymi temperatury. Praktyka jednakże wykazała, że rezystory warstwowe (rezystory cienkowarstowe/chipset) wykazywały odchylenie od charakterystyki (nieistotne). Takie zachowanie uwzględniono w normie DIN EN 60751:2009-5 przez rozdzielenie zakresów temperatury w poszczególnych klasach dokładności.

Dlaczego obwody pomiarowe Pt100 z obniżoną klasą tolerancji A lub AA zgodnie z normą DIN EN 60751 są używane w obwodach przynajmniej 3- lub 4-przewodowych?

Podłączenie 2-przewodowe nie jest dopuszczalne w klasach A i AA zgodnie z normą DIN EN 60751, gdyż do mierzonej wartości dodawany jest wewnętrzna rezystancja przewodzenia przewodów. Przekracza zwykle podaną tolerancję termometru. Pomiar rezystancji kabla w temperaturze pokojowej i regulacja przetwornika (na przykład) jest możliwa, lecz rezystancja zależna od temperatury wewnętrznego przewodnika kabla nadal będzie dodawana do odczytu jako błąd. Wniosek: obwód 2-przewodowy nie jest odpowiedni do dokładnego pomiaru temperatury.

Jaki rodzaj montażu można do przełączników temperaturowych?

Przełącznik temperaturowy można zamontować metodą bezpośrednią lub przy użyciu zdalnej kapilary.

Czym jest dokładność w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych lub temperaturowych?

Dokładność oznacza odchylenie pomiędzy punktem nastawy a rzeczywistą wartością punktu przełączania. Terminu „dokładność” w tym konkretnym znaczeniu jest bardzo rzadko używamy w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych i temperaturowych, ponieważ klienci zazwyczaj określają punkt nastawy we własnym zakresie.

Czym jest powtarzalność w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych lub temperaturowych?

Powtarzalność to jeden z najważniejszych parametrów użytkowych przełącznika ciśnieniowego lub temperaturowego. Opisuje maksymalne odchylenie pomiędzy punktami przełączenia przy cyklicznym osiąganiu tej samej wartości ciśnienia lub temperatury. Wskazuje na to, jak bardzo możemy być pewni, że przełącznik przełączy się przy tej samej wartości.

Jaki przełącznik zastosować w systemie bezpieczeństwa?

Do zastosowań w systemach bezpieczeństwa wymagane są przełączniki ciśnieniowe i temperaturowe a aprobatą Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL).

Co oznaczają terminy „histereza przełączania” i „strefa nieczułości” w kontekście przełączników ciśnieniowych i temperaturowych?

Te terminy odnoszą się do różnicy pomiędzy punktem przełączania a punktem resetowania. W punkcie przełączania dochodzi do zmiany podłączonego obwodu przez aktywację przełącznika. W punkcie resetowania przywracany jest pierwotny status. Takie znaczenie podstawowe mają powyższe terminy.