Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Gaz SF- wiodące rozwiązania w zakresie cyklu życia heksafluorku siarki

Dla właściwej pracy instalacji wykorzystujących gaz SF6 konieczny jest cały szereg specjalistycznych urządzeń i specjalistyczna wiedza. WEgrid to zespół ekspertów składający się z pracowników WIKA specjalizujących się w specyficznych wymaganiach branży przesyłu energii. WEgrid jest jedynym dostawcą na rynku, który oferuje kompleksowe portfolio produktów i dostosowane kompletne rozwiązania dla instalacji wypełnionych gazem SF6.


Gaz SF6 - nasze atuty w rozwiązaniach

Na całym świecie w użytku jest ponad 1000 000 przyrządów do monitorowania gęstości gazu SF6 firmy WIKA. Liczba ta odzwierciedla wysoką jakość naszych produktów (wytwarzanych i kompleksowo testowanych w celu spełnienia poziomu jakości 5-Sigma), a co za tym idzie - zadowolenie klientów. Nasze przyrządy pomiarowe są hermetyczne i skompensowane temperaturowo, dzięki czemu rzetelne wyniki pomiarów uzyskuje się nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.

Bezpieczeństwo instalacji z aparaturą rozdzielczą izolowaną gazem SF6 znacznie obniża się z powodu niskich stężeń produktów rozkładu. Produkty te powstają podczas pracy w wyniku wyładowania łukowego w wilgotnym lub zanieczyszczonym gazie SF6. Do wykrywania nawet najmniejszych wycieków i ostrzegania przed emisją gazu SF6  oferujemy serię wysokiej jakości detektorów gazu SF6  i czujników emisji. WIKA oferuje pełną gamę produktów do analizy gazu SF6, wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Zawory samozamykające i trwałe gazoszczelne połączenia zapobiegają wszelkim niebezpiecznym dla środowiska wyciekom gazu SF6 i utrzymują go w przeznaczonych do tego pojemnikach.

Czynności serwisowe, takie jak opróżnianie i napełnianie zbiorników gazu SF6,  czy przetwarzanie gazu SF6, muszą być przeprowadzane przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Portfolio produktów do napełniania i przetwarzania firmy WIKA obejmuje pełną ofertę sprzętu do obsługi gazu SF6 w sektorze przesyłu i dystrybucji (T&D).


Gaz SF6 - przykłady zastosowań

  • Aparatura rozdzielcza z izolacją gazową i przewody
  • Przyrządy radiologiczne
  • Akceleratory cząstek
  • Sprzęt do produkcji półprzewodnikowej

z
Rozwiązania WEgrid
Segment brochure

Innovative solutions for the power transmission and distribution industry

Usługi kalibracji

Przekaż kalibrację swoich przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Szczegóły