Sprzęt napełniający i obsługujący gaz SF6 należy do centralnych narzędzi do stosowania w konserwacji sprzętu izolowanego gazem. Firma WIKA dostarcza pełne spektrum produktów z zakresu skutecznego sprzętu serwisowego, zarówno do montażu, jak i konserwacji, poczynając od prostych wózków napełniających do kompleksowych, w pełni zautomatyzowanych rozwiązań typu all-in-one (wszystko w jednym).

Ponadto przyrządy wspierają operatora instalacji, rejestrując objętość i emisję gazu SF6, jak opisano w regulacji gazu F (EU), Nr 517/2014, dla specjalistycznego sprzętu.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Czy podczas odzyskiwaniu gazu SF6 z użyciem sprzętu do obsługi można zrezygnować z filtra wstępnego?

Wprawdzie w sprzęcie firmy WIKA zamontowane są dwa systemy filtrów (filtr cząstek i filtr SF6), jednak w celu ochrony systemu w przypadku silnie zanieczyszczonego gazu SF6 warto stosować filtr wstępny.

Dlaczego wydajność sprężarki SF6 nie może zostać bezpośrednio zastosowana do porównywania prędkości procesowych?

Chociaż wydajność sprężarki SF6 może służyć do orientacyjnego oszacowania prędkości procesowej, istotne mogą być również inne czynniki, takie jak

  • średnica rury w urządzeniu do obsługi SF6
  • konstruk ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.