Sprzęt napełniający i obsługujący gaz SF6 należy do centralnych narzędzi do stosowania w konserwacji sprzętu izolowanego gazem. Firma WIKA dostarcza pełne spektrum produktów z zakresu skutecznego sprzętu serwisowego, zarówno do montażu, jak i konserwacji, poczynając od prostych wózków napełniających do kompleksowych, w pełni zautomatyzowanych rozwiązań typu all-in-one (wszystko w jednym).

Ponadto przyrządy wspierają operatora instalacji, rejestrując objętość i emisję gazu SF6, jak opisano w regulacji gazu F (EU), Nr 517/2014, dla specjalistycznego sprzętu.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jakie zadania mogą być wykonywane z użyciem sprzętu do obsługi gazu?

Sprzęt do obsługi gazu SF6 może zostać użyty do odzyskiwania gazu i napełniania komór gazem SF6, a także filtrowania odprowadzonego gazu. Sprzęt ten może również zostać zastosowany do oddawania butli z gazem SF6 do uży ... więcej

Jakie są specjalne funkcje bezpieczeństwa urządzenia GPU-S-x000?

Jedną z takich funkcji jest rozdzielenie na dwa niezależnie działające sterowniki. Sterownik procesowy kontroluje wszystkie procesy i komunikuje się z operatorem przez ekran do wprowadzania danych (zwany też HMI “Human Machine Interface”, "interfejs ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.