Sprzęt napełniający i obsługujący gaz SF6 należy do centralnych narzędzi do stosowania w konserwacji sprzętu izolowanego gazem. Firma WIKA dostarcza pełne spektrum produktów z zakresu skutecznego sprzętu serwisowego, zarówno do montażu, jak i konserwacji, poczynając od prostych wózków napełniających do kompleksowych, w pełni zautomatyzowanych rozwiązań typu all-in-one (wszystko w jednym).

Ponadto przyrządy wspierają operatora instalacji, rejestrując objętość i emisję gazu SF6, jak opisano w regulacji gazu F (EU), Nr 517/2014, dla specjalistycznego sprzętu.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Jaka jest różnica pomiędzy sprężarką "bez zawartości oleju" oraz "bezolejową"?

"Bez zawartości oleju" sprężarka nadal zawiera małe ilości smaru, który może dostać się do obwodu w różnych okolicznościach. Sprężarki "bezolejowe" pracują całkowicie bez udziału smaru.

Jakie są specjalne funkcje bezpieczeństwa urządzenia GPU-S-x000?

Jedną z takich funkcji jest rozdzielenie na dwa niezależnie działające sterowniki. Sterownik procesowy kontroluje wszystkie procesy i komunikuje się z operatorem przez ekran do wprowadzania danych (zwany też HMI “Human Machine Interface”, "interfejs ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.