Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Termometry przemysłowe- zasada ich działania może opierać się na wykorzystaniu wzbudzenia gazem, działania bimetalu lub rozszerzalności. Termometry przemysłowe można zastosować w temperaturze pomiędzy -200 … +700 °C. Wszystkie przyrządy mogą być także stosowane w osłonach termometrycznych.

WIKA oferuje szerokie portfolio termometrów przemysłowych:

Termometry przemysłowe służą do pomiaru stanu termicznego substancji homogenicznej. Układ pomiarowy musi znajdować się jak najbliżej mierzonego ciała. Najczęściej stosowane metody pomiarowe polegają na zjawiskach fizycznych zależnych od temperatury oraz charakterystyce materiału.

Termometry przemysłowe - bimetaliczne

Termometry przemysłowe - bimetaliczne działają z układem pomiarowym w formie rurki spiralnej lub sprężynowej. Układ pomiarowy składa się z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności, które są trwale połączone (tworząc bimetal). Zmiany temperatury powodują mechaniczne odkształcenie pasków bimetalu do kształtu rurki i w konsekwencji ruch rotacyjny. Jeżeli jeden koniec bimetalicznego układu pomiarowego jest przymocowany, wówczas drugi koniec obraca wałkiem wskazówki. Termometry przemysłowe - bimetaliczne dostępne są  w zakresie skali od -70 do +600 °C w klasie dokładności 1 i 2 zgodnie z normą EN 13190.

Termometry przemysłowe - rozszerzalnościowe

Termometry tarczowe - rozszerzalnościowe składają się z czujnika temperatury, kapilary pomiarowej i rurki Bourdona. Układ pomiarowy jest wypełniony cieczą. Zmianie temperatury towarzyszy zmiana wewnętrznego ciśnienia termometru. Ciśnienie przenoszone jest przez rurkę na wałek wskazówki, a następnie na skali wskazywana jest wartość temperatury. Przy użyciu kapilar o długości od 500 do 10000 mm można odczytywać pomiary z oddalonych punktów pomiarowych. Termometry przemysłowe - rozszerzalnościowe dostępne są w zakresie -40 ...+400 °C z klasą dokładności 1 i 2 zgodnie z normą EN 13190.

Termometry przemysłowe - gazowe

Termometry przemysłowe - gazowe składają się z czujnika, kapilary i rurki Bourdona połączonych w jeden moduł. Przyrząd jest wypełniony gazem obojętnym. Zmianie temperatury towarzyszy zmiana wewnętrznego ciśnienia termometru. Wskazówka poruszana jest przez rurkę pomiarową w wyniku zmiany ciśnienia. W celu kompensacji temperatury otoczenia, element bimetaliczny jest montowany pomiędzy ruchomym elementem a rurką pomiarową.Termometry przemysłowe- gazowe dostępne są w zakresie od -200 ...+700 ° C z klasą dokładności 1.

Szklany termometr maszynowy

Termometr ten jest odpowiednie do monitorowania temperatury w gazach, oparach i cieczach wewnątrz zbiorników i rurociągów. Termometr znajduje się w obudowie z wyciętym otworem na skalę. Maszynowe termometry szklane często są stosowane w obudowie w kształcie V.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0