Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Termopara płaszczowa różni się od konwencjonalnych mniejszym rozmiarem i możliwością zginania. Dzięki temu termopara płaszczowa może być stosowane w miejscach trudno dostępnych.

W naszym bogatym asortymencie termopar płaszczowych można znaleźć odpowiednią wersję do każdego zastosowania.

Co to jest termopara płaszczowa?

Termopara składa się z dwóch metalowych przewodników wykonanych z różnych materiałów, które są zespawane ze sobą w punkcie pomiarowym. W termoparach płaszczowych termoelement jest osadzony w silnie sprasowanym proszku ceramicznym. W zależności od stopu, z którego wykonany jest przewód, termopary płaszczowe mogą być stosowane w temperaturach powyżej 1000 °C. Poza wytrzymałością mechaniczną i termiczną termopary płaszczowe posiadają tę wielką zaletę, iż można je konstruować tak, aby były bardzo cienkie i elastyczne. Umożliwia to dotarcie do trudno dostępnych miejsc pomiarowych. Ponadto nie ma możliwości przenikania wilgoci i zakłócania pomiarów, ponieważ termoelementy płaszczowe są szczelnie zgrzewane. Termopary płaszczowe są bardzo wytrzymałe i nadają się szczególnie do pracy w wysokich temperaturach.

Jak zbudowana jest termopara płaszczowa?

Termopara płaszczowa składa się z zewnętrznego płaszcza metalowego zawierającego izolowane przewody wewnętrzne, umieszczone w powłoce ceramicznej o wysokiej gęstości (kabel z izolacją mineralną, zwany też kablem MI). Termopara płaszczowa może być zginana do min. promienia równego pięciokrotnej średnicy płaszcza. Inną zaletą termopar płaszczowych jest ich duża odporność na drgania.

Jako materiał płaszcza stosowany jest Inconel 600 lub stal nierdzewna, w zależności od potrzeb. Inconel 600 (stop Ni 2.4816) to standardowy materiał do zastosowań wymagających określonej odporności na korozję w warunkach wysokich temperatur, odporny na korozję naprężeniową i wżerową pod wpływem chlorków. Termopara płaszczowa wykonana z materiału Inconel 600 jest odporna na chlorowce, chlorowodór i amoniak w roztworach wodnych. Termopara płaszczowa wykonana ze stali nierdzewnej 316 wyróżnia się dużą odpornością na agresywne media oraz pary i spaliny w mediach chemicznych.

Które termopary płaszczowe są stosowane najczęściej?

Typ K: termopara NiCr-NiAl jest przeznaczona do użytku w atmosferach utleniających oraz obojętnych do pomiaru temperatur do 1200 °C (ASTM E230: 1260 °C) dla modeli z najgrubszymi przewodami.

Typ J: termopara Fe-CuNi jest przeznaczona do stosowania w próżni, atmosferach utleniających, redukujących i obojętnych. Używane są do pomiaru temperatury do 750°C (ASTM E230: 760 °C) dla modeli z najgrubszymi przewodami..

Typ N: termopara NiCrSi-NiSi jest przeznaczona do użytku w atmosferach utleniających, obojętnych lub suchych atmosferach redukujących do pomiaru temperatur do 1200 °C (ASTM E230: 1260 °C). Należy je chronić przed oddziaływaniem atmosfer siarkowych. Są one bardzo dokładne przy wysokich temperaturach. Napięcie źródła (SEM) i zakres temperatur są prawie identyczne jak w typie K. Typ ten jest wykorzystywany w zastosowaniach wymagających większej żywotności i stabilności.

Typ E: termopara NiCr-CuNi jest przeznaczona do użytku w atmosferach utleniających oraz obojętnych do pomiaru temperatur do 900 °C (ASTM E230: 870 °C) dla modeli z najgrubszymi przewodami.

Typ T: termopara Cu-CuNi przeznaczona jest do użytku w temperaturach poniżej zera z górną granicą temperatury 350°C (ASTM E230: 370 °C) i mogą być używane w atmosferach utleniających, redukujących i obojętnych. W atmosferach wilgotnych nie ulegają korozji.

Specyfikacje dotyczące zastosowania termopar płaszczowych odnoszą się do wersji wchodzących w bezpośredni kontakt z medium.

Termopara typu R, S i B dostępna jest również w wersjach umieszczonych w kablach MI. Zakres temperatury, klasa dokładności i wymiary tych "szlachetnych" termopar płaszczowych należy ustalić wspólnie z osobą kontaktową.

Jaka jest różnica w konstrukcji końcówki sensora w termoparach płaszczowych?

Rozróżnia się punkty pomiarowe izolowane i nieizolowane. W przypadku izolowanych punktów pomiarowych punkt pomiarowy nie jest połączony z płaszczem zewnętrznym (nieuziemione punkty pomiarowe), natomiast w przypadku nieizolowanych punktów pomiarowych jest on przyspawany do płaszcza zewnętrznego (uziemione punkty pomiarowe). Izolowane punkty pomiarowe sprawiają, że czujnik działa nieco wolniej termicznie, ale jest również mniej wrażliwy na zakłócenia podczas transmisji sygnału. Termopary płaszczowe z uziemionymi punktami pomiarowymi mają bardzo szybki czas reakcji, ale są znacznie bardziej wrażliwe pod względem transmisji sygnału.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0