Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Pomiar temperatury - jesteśmy wiodącym producentem urządzeń z tego zakresu i oferujemy Państwu dużą różnorodność produktów. Pomiar temperatury  w naszej ofercie obejmuje nie tylko produkty standardowe, ale również rozwiązania wg specyfikacji klienta. Nasze certyfikowane urządzenia spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa i jakości, posiadają  zatwierdzenia z różnych krajów i spełniają  praktycznie wszystkie międzynarodowe normy.

Urządzenia firmy WIKA z zakresu pomiaru temperatury ze względu na swoją prostą, wytrzymałą i ekonomiczną budowę są  często stosowane w przemysłowych punktach pomiarowych. Znajdują zastosowanie np.: w technologii grzewczej, klimatyzacji, systemach wentylacyjnych, przy budowie maszyn, zbiorników i instalacji  oraz w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury elektrycznej oferuje WIKA?

W firmie WIKA dostępna jest pełna paleta urządzeń, która obejmuje również elektryczny pomiar temperatury: termoelementy, czujniki rezystancyjne, przełączniki temperatury i przetworniki temperatury. Podstawą wszystkich przyrządów w zakresie elektrycznego pomiaru temperatury jest sensor, który przekształca zmierzoną temperaturę na sygnał elektryczny. 

 • Termoelement składa się z dwóch zespawanych drutów z różnych materiałów. Punkt spawu określa 
  rzeczywisty punkt pomiarowy.
 • W przypadku czujników rezystancyjnych rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. Czujniki rezystancyjne WIKA posiadają rezystory platynowe ( Pt100 lub Pt1000).
 • Przełączniki temperatury umożliwiają, obok pomiaru temperatury sterowanie i dają analogowy sygnał wyjściowy do procesu.  
 • Przetworniki temperatury są montowane na szynie w szafach sterowniczych lub w główkach pomiarowych i montowane są bezpośrednio w punkcie pomiarowym.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury mechanicznego oferuje WIKA?

Asortyment  mechanicznych urządzeń w zakresie pomiar temperatury w firmie WIKA obejmuje termometry bimetaliczne, gazowe i rozszerzalnościowe. Należą tutaj termometry, których system pomiarowy opary jest na materiale, który zmienia się w zależności od temperatury.

 • Układ pomiarowy termometrów bimetalicznych składa się z dwóch blaszek metalowych o różnym
  współczynniku rozszerzalności. W rezultacie wygięcie pasków jest miarą temperatury.
 • Termometry gazowe wypełnione są gazem obojętnym. Zmianie temperatury towarzyszy zmiana
  wewnętrznego ciśnienia termometru, która jest przenoszone przez kapilarę na wyświetlacz termometru.
 • Układ pomiarowy termometrów rozszerzalnościowych wypełniony jest cieczą, w którym również zmianie temperatury towarzyszy zmiana wewnętrznego ciśnienia termometru, która jest wyświetlana w wyniku ruchu wskazówki.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury mechatronicznego oferuje WIKA?

Przyrządy pomiarowe w zakresie mechatronicznego pomiar temperatury firmy WIKA dostępne są z urządzeniem kontaktowym lub alarmowym. W przypadku, gdy zostaje osiągnięta wstępnie określona wartość pomiarowa, następuje opcja przełączania. Za pomocą transmisji sygnału wyjściowego urządzenia z obszaru mechatroniczny pomiar temperatury mogą być wykorzystywane do sterowania i kontroli procesem. Asortyment WIKA w zakresie mechatroniczny pomiar temperatury  obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym lub z urządzeniem kontaktowym i mechaniczne przełączniki temperatury. 


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

 • 0