Polityka prywatności

Ochronę danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe, jak również naszych Klientów, Pracowników i Kontrahentów, traktujemy priorytetowo, dokładając wszelkich starań, aby  były one bezpieczne. 

W niniejszym dokumencie zebraliśmy informacje, jakie dane osobowe przetwarzamy w związku  z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych www.wikapolska.pl  i blog.wikapolska.pl oraz w oparciu o jakie zasady je przetwarzamy.

1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
Udostępniając nam jakiekolwiek dane osobowe, możesz mieć pewność, że przetwarzamy je zgodnie  z wymogami prawa, w szczególności z regulacjami Ustawy o ochronie danych osobowych  i rozporządzeń wykonawczych.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania techniczne dobieramy tak, aby uzyskać optymalny poziom zabezpieczeń zgromadzonych danych osobowych. Korzystamy wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania, przetwarzamy dane z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń, a dostęp do danych mają wyłącznie przeszkolone i upoważnione do tego osoby.

Szanując prywatność Użytkowników, nigdy nie wymagamy podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż jest on niezbędny do skorzystania z wybranej przez Ciebie funkcjonalności serwisu, jak również nie przekazujemy danych osobowych podmiotom nieuprawnionym.

2. Administrator danych osobowych
Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o przeznaczeniu danych osobowych oraz odpowiada za ich należyte zabezpieczenie.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników stron internetowych www.wikapolska.pl oraz blog.wikapolska.pl w związku z korzystaniem z poszczególnych ich funkcjonalności jest WIKA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Łęgska 29/35 (zwana dalej WIKA Polska). Dane osobowe przetwarzane są w celu skorzystania z wybranej przez Użytkownika funkcjonalności serwisu (np. odpowiedzi na przesłane zapytanie – w przypadku danych podanych w formularzu kontaktowym; świadczenia usługi newsletter – w przypadku skorzystania z usługi subskrypcji newslettera) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wybranej funkcjonalności strony. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania skorzystanie z wybranej funkcjonalności serwisu nie jest możliwe. Poza danymi, których podanie jest niezbędne, jeśli chcesz, dla swojego komfortu możesz podać dane osobowe w szerszym zakresie, wypełniając pola oznaczone jako „opcjonalne” (np. podać nam swój numer telefonu, wypełniając formularz kontaktowy, jeśli wolisz, abyśmy odpowiedzieli na Twoje zapytanie drogą telefoniczną). Wszystkim osobom przekazującym nam dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu www.wikapolska.pl oraz blog.wikapolska.pl przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

3. Pozyskiwanie danych osobowych użytkowników
Wejście na stronę internetową www.wikapolska.pl lub blog.wikapolska.pl wiąże się
z odnotowywaniem przez nasz system informacji technicznych, udostępnianych automatycznie przez dostawcę Internetu, z usług którego korzystasz tj. nazwa dostawcy Internetu, adres IP, Twój typ przeglądarki, używany przez Ciebie system operacyjny, kryteria wyszukiwania, którymi posługujesz się, szukając informacji zamieszczonych w naszym serwisie, adres strony internetowej, z której przekierowałeś się na nasz serwis oraz podstrony, które odwiedziłeś w ramach naszego serwisu.  Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych, przechowujemy w miejscu zabezpieczonym w oparciu o najwyższe standardy oraz nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym iż upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.  

4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.wikapolska.pl
Dane w szerszym zakresie, niż wskazany w pkt. 3,  przetwarzane są w przypadku, jeśli korzystasz  z następujących funkcjonalności strony www.wikapolska.pl:

  • formularz "Formularz kontaktowy": skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z dobrowolnym przekazaniem nam danych w zakresie: nazwisko, adres e-mail oraz treści wiadomości.  Opcjonalnie, jeśli chcesz, możesz podać nam również nazwę firmy, nazwę działu, adres (kraj, miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, telefon i fax) – np. jeśli chciałbyś, abyśmy skontaktowali się z Tobą telefonicznie czy też w formie tradycyjnej korespondencji. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje  zapytanie.
  •  formularz „Twoje uwagi”: skorzystanie z formularza wiąże się z dobrowolnym przekazaniem nam danych w zakresie: adres e-mail, treść wiadomości, temat wiadomości. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone uwagi.
  •  subskrypcja usługi Newsletter: subskrypcja newslettera wiąże się z dobrowolnym przekazaniem nam danych w zakresie: adres e-mail oraz język, w jakim chcesz otrzymać prowadzony przez nas newsletter. Opcjonalnie, jeśli chcesz, możesz także podać nam swoje imię, nazwisko, tytuł (Pan/Pani) oraz kraj. Szersze informacje na temat usługi newsletter zgromadziliśmy dla Ciebie
    w pkt VI.

5. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z poszczególnych funkcjonalności strony blog.wikapolska.pl
Dane w szerszym zakresie, niż wskazany w pkt. 3,  przetwarzane są w przypadku, jeśli korzystasz  z następujących funkcjonalności strony blog.wikapolska.pl:

  • formularz kontaktowy: skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z dobrowolnym przekazaniem nam danych w zakresie: nazwa, adres e-mail oraz treści wiadomości. Podane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  •  subskrypcja artykułów na blogu: aby otrzymać informacje o nowych artykułach na blogu, wystarczy, że przekażesz nam swój adres e-mail oraz wybierzesz z listy, jakie tematy Cię interesują. Podane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu poinformowania Cię drogą mailową, iż na blogu ukazał się nowy artykuł w interesującym Cię temacie. Szersze informacje na temat zasad subskrypcji artykułów na blogu zgromadziliśmy dla Ciebie w pkt. 6.

  • komentowanie artykułów na blogu: skomentowanie artykułu na blogu wiąże się z dobrowolnym przekazaniem nam danych osobowych w zakresie: nazwa, adres e-mail oraz treść komentarza. Twoje dane osobowe tj. nazwa i treść komentarza udostępnione będą Czytelnikom bloga, natomiast adres e-mail nie będzie publikowany. Dane osobowe  wykorzystane będą wyłącznie w celu publikacji komentarza i udzielenia odpowiedzi na niego. 

6. Newsletter / artykuły na blogu – zasady subskrypcji               

6.1 Newsletter
Jeśli chciałbyś być na bieżąco z nowościami i zmianami w WIKA, możesz skorzystać z usługi subskrypcji newslettera, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Raz na kwartał, bezpłatnie, prześlemy Ci najnowsze informacje.

Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w celu subskrypcji newslettera, jest WIKA Polska. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie oraz w celach marketingowych WIKA. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe otrzymywanie newslettera. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Użytkownik, subskrybując newsletter, wyraża zgodę na wysyłanie przez WIKA Polska za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

Przekazane przez Ciebie dane, w szczególności Twój adres e-mail, nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

Pamiętaj także, że w każdym momencie możesz dokonać zmiany Twoich danych osobowych, jak również usunąć dane podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zrezygnować z usługi otrzymywania newslettera.

Aby zrezygnować z usługi subskrypcji newslettera, a tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z WIKA Polska wystarczy, że odeślesz otrzymany newsletter na adres newsletter@wikapolska.pl z tematem wiadomości „NIE”. Możesz również wejść na stronę Subskrybuj / Zrezygnuj z subskrypcji i wprowadzić poprzednio podany adres e-mail w części "Zrezygnuj z subskrypcji newslettera" na dole strony. Po kliknięciu przycisku "Zrezygnuj z subskrypcji newslettera" Twoje dane zostaną natychmiast usunięte z naszej bazy, a newsletter nie będzie już przesyłany.

6.2 Blog
Jeśli chciałbyś być na bieżąco z informacjami publikowanymi na blogu, możesz skorzystać z usługi subskrypcji, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Dzięki temu mailowo poinformujemy Cię o ukazaniu się na blogu nowego artykułu o tematyce, którą jesteś zainteresowany.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu subskrypcji artykułów na blogu, jest WIKA Polska. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki informacji o nowych artykułach publikowanych na blogu, na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi subskrypcji. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przekazane przez Ciebie dane, w szczególności Twój adres e-mail, nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

Pamiętaj także, że w każdym momencie możesz dokonać zmiany Twoich danych osobowych, jak również usunąć dane podane w formularzu zgłoszeniowym oraz zrezygnować z usługi subskrypcji.

Aby zrezygnować z usługi otrzymywania informacji o nowych artykułach na blogu wystarczy, że wejdziesz na stronę Subskrybuj / Zrezygnuj z subskrypcji i wprowadzisz poprzednio podany adres e-mail w części "Zrezygnuj z subskrypcji" na dole strony. Po kliknięciu przycisku "Zrezygnuj z subskrypcji" Twoje dane zostaną natychmiast usunięte z naszej bazy, a informacje o nowych artykułach na blogu nie będą już przesyłane.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
WIKA Polska uprawniona jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony www.wikapolska.pl oraz blog.wikapolska.pl w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania poszczególnych funkcjonalności serwisu, np. w celu obsługi procesu wysyłki newslettera  i wyłącznie takim podmiotom, które spełniają wymagane przez WIKA Polska oraz zgodne  z obowiązującymi regulacjami prawymi wysokie standardy bezpieczeństwa. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji procesów obsługi funkcjonalności strony internetowej www.wikapolska.pl oraz blog.wikapolska.pl oraz zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych. Żaden podmiot, któremu powierzone zostaną dane osobowe Użytkowników, nie będzie uprawniony do wykorzystywania danych osobowych do swoich celów, w tym marketingowych.

8. Zasady udostępniania danych osobowych
Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne – nie udostępniamy ich podmiotom nieuprawnionym, w szczególności nie udostępniamy Twoich danych w celach marketingowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim (np. organom ścigania), jeśli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

9. Prawo do informacji
Jest dla nas ważne, aby proces przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu www.wikapolska.pl oraz blog.wikapolska.pl przebiegał w  sposób transparentny i zrozumiały dla wszystkich Użytkowników.

Wszystkim osobom, które przekazują nam swoje dane osobowe w związku z korzystaniem  z funkcjonalności prowadzonych przez nas stron internetowych zapewniamy realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Dbając o utrzymanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, w WIKA Polska powołany został Administrator bezpieczeństwa informacji, czyli osoba, która czuwa nad całością zagadnień związanych z bezpiecznym i zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych w WIKA Polska. Administrator bezpieczeństwa informacji został wpisany do jawnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.   

W przypadku, jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące przetwarzania przez WIKA Polska Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Administratorem bezpieczeństwa informacji:

Imię i nazwisko:  Magdalena Korga
E-mail: Magdalena.Korga@wika.com
Adres:

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek

10. Pliki cookies
Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies pozwalają nam analizować, jak Użytkownicy korzystają z naszych stron www. W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować zawartość stron do wymagań Użytkowników, dzięki temu prowadzone przez nas serwisy są bardziej użyteczne i przyjazne Użytkownikom.

Pamiętaj, że masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies, korzystanie z naszych stron nadal będzie możliwe, za wyjątkiem tych funkcjonalności, które ze swej natury wymagają plików cookies

11. Linki do innych stron
Nasze serwisy zawierają linki, które po kliknięciu przekierują Cię na stronę internetową podmiotu trzeciego. WIKA Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na zewnętrznych stronach internetowych. Po przekierowaniu na stronę internetową zewnętrznego podmiotu zachęcamy Cię do zapoznania się z obowiązującą na danej stronie polityką prywatności.

12. Postanowienia końcowe
Użytkując stronę internetową www.wikapolska.pl lub blog.wikapolska.pl wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

WIKA Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego dokumentu. Wszelkie aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na stronie www.wikapolska.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

Jednocześnie zapewniamy, iż ewentualne zmiany w treści Polityki Prywatności będziemy wprowadzać, mając na względzie jak najwyższą dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

 

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017