Prawa autorskie

WIKA Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel.: +48 54 23-01-100
Fax: +48 54 23-01-101
E-mail: info@wikapolska.pl

NIP: 888-02-00-266

Prawa autorskie 
Strona internetowa WIKA Polska jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej strony (teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, pliki video i animacje, itp.), jak ustanowiono, objęta jest prawem autorskim i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana lub udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody WIKA Polska. Niektóre strony internetowe WIKA zawierają również obrazy, które mogą być przedmiotem praw autorskich osób trzecich. Jeśli nie ma przeciwskazań, ustawowe wymagania mają zastosowanie do wszystkich nazw używanych marek.

Gwarancja 
Niniejsza strona internetowa została wprowadzona wraz z największą starannością. Jednak nie gwarantujemy pod żadnym względem, że zawarte tu informacje są aktualne, poprawne i kompletne. To samo dotyczy wszystkich stron internetowych, do których odnoszą się linki. WIKA Polska nie odpowiada za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą tych połączeń. Ponadto, WIKA Polska wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszej strony internetowej (pod warunkiem, że szkoda nie jest wynikiem złośliwości lub rażącego niedbalstwa).

Uwaga do sekcji "Przemysł"
Przedstawione produkty i usługi stanowią jedynie przykłady zastosowań. Klient jest odpowiedzialny za wybór produktu do konkretnego zastosowania. Potrzebujesz dodatkowej porady? Chętnie pomożemy w spełnieniu indywidualnych wymagań. Napisz do nas już teraz, korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Uwaga do sekcji "Kariera"
Aby uprościć czytelność, tekst znajdujący się w sekcji "Kariera" jest użyty w tylko w formie męskiej. Oczywiście, opisy te w każdym przypadku nie są określone co do płci.