Zrównoważony rozwój

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Informacje ogólne

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem to jeden z fundamentów, na których od 75 lat budujemy firmę WIKA. Jak to zwykle bywa w firmach rodzinnych, myślimy w kategoriach pokoleń, nie kwartałów. Wytyczne, którymi kierujemy się w naszej firmie, określają nasze zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska.

„Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy i czystego środowiska.”

75 rocznica założenia stała się okazją do otwarcia nowego rozdziału w historii naszej firmy. Od teraz nasza strategia zrównoważonego rozwoju będzie dostosowana do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). W roku 2023 opublikujemy pierwszy raport dot. zrównoważonego rozwoju; mamy nadzieję opisać w nim kroki, które podjęliśmy, aby stać się jak najbardziej zrównoważoną firmą.

Jeśli chodzi o ochronę środowiska, firma WIKA już teraz przestrzega wszystkich przepisów krajowych i międzynarodowych. Zależy nam nie tylko na jak najwyższej jakości naszych produktów - niezmiennie troszczymy się też o to, aby ograniczyć zużycie energii przy ich wytwarzaniu. Podjęte przez nas kroki obejmują, przykładowo, wyposażanie nowych budynków w systemy odzyskiwania energii cieplnej. Nasz Prezes, pan Alexander Wiegand, angażuje się w tę sprawę już od 1996 roku, z powodzeniem kontynuując misję swojej rodziny.

Jesteśmy firmą rodzinną i dobro naszych pracowników leży nam na sercu. Zaufanie, współpraca i promowanie silnych zalet osobistych to ważna część kultury firmowej.


Zaufanie

„Uważam, że zaufanie stanowi klucz do stwarzania pracownikom okazji do rozwoju. W kontekście firmy stanowi podstawę do popychania siebie nawzajem do przodu i wspólnego rozwoju.” Jürgen Reinhard, Dyrektor techniczny, WIKA Niemcy
Chęć zmian

„Nie ma takiego procesu roboczego albo metody, których nie dałoby się ulepszyć, uprościć lub uczynić bardziej wydajnymi. Jestem małym trybikiem w wielkiej maszynie, a to oznacza, że optymalizacja mojej własnej domeny prowadzi do usprawnienia całego przedsiębiorstwa.” Ma Chi, Pracownik linii montażowej, WIKA Chiny


Innowacje

„Nasze rynki i oczekiwania klientów zmieniają się dynamicznie. Nasza firma musi więc stale dostosowywać się do nowych sytuacji. Uważam jednak, że jeszcze ważniejsze od zdolności adaptacyjnych są innowacyjność i aktywne kształtowanie zmian.” Angeline Wang, Kierownik projektu, WIKA Chiny


Odpowiedzialność

„Odpowiedzialność oznacza uczestnictwo w kulturze, która chwali za wybitne osiągnięcia, ale też dostrzega niedociągnięcia i wskazuje na możliwość poprawy. W firmach, które odniosły sukces, pracownicy uważają się za aktywnych współtwórców procesu i biorą za niego odpowiedzialność.” Luke Cochran, Kontroler, WIKA USA


Uznanie i różnorodność

„Różnorodność inspiruje i motywuje mnie do osiągania celów zawodowych. Cieszę się na myśl o nowych, ekscytujących wyzwaniach, tworzeniu wartości dodanej dla firmy i byciu docenianą za mój wkład. Jako kobieta w środowisku technicznym, czuję, że odnalazłam swoje miejsce w firmie WIKA.” Nayara Camargo, Analityk procesowy, WIKA Brazylia


Współpraca

„Współpraca, moim zdaniem, ma miejsce wtedy, gdy wszyscy angażują się w pracę na rzecz zespołu. Ludzie polegają na sobie nawzajem i wspierają się w dążeniu do wspólnego celu. Praca zespołowa jest niezwykle cenna zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i całej firmy.” Beatrice Colabraro, Promotor sprzedaży cyfrowej, Południowa Europa

Cele

DGs to skrót od “Sustainable Development Goals”, oznaczający Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wyróżnia się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziły je jako cele na 2015 rok. Odnoszą się w tym samym stopniu do krajów uprzemysłowionych, wschodzących i rozwijających się. Mają zagwarantować zrównoważony rozwój na poziomie środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Poszczególne cele należy postrzegać przez pryzmat pozostałych, jako że te trzy wymiary są ze sobą połączone.

Firma WIKA aktywnie przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poniższe ilustracje ukazują przykładowe cele, do których dążymy. Nie ustajemy w wysiłkach, aby zwiększyć nasz wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Firmie WIKA bardzo zależy na kształtowaniu lepszej przyszłości i realizacji Agendy ONZ 2030.

Szczegóły dotyczące poszczególnych sektorów można znaleźć w zakładkach Środowisko, Społeczność, Zarządzanie, a także w Historiach sukcesów.

Środowisko

Ochrona środowiska odgrywa ważną rolę w firmie WIKA. Znalazło to również odzwierciedlenie w certyfikacji siedziby głównej WIKA w Klingenbergu zgodnie z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Oprócz zakładu w Klingenbergu, wymagania normy ISO 14001 spełniają również filie w Szwajcarii, Chinach, Brazylii, Polsce i Indiach.

W tym celu firma WIKA sporządza każdego roku program środowiskowy dla poszczególnych działów, przy czym program ten jest regularnie analizowany i rozbudowywany. Pracownicy mają więc motywację, aby zachowywać się w sposób ekologicznie świadomy i opracowywać nowe pomysły. Dopełnienie programu stanowią szkolenia i informacje dla pracowników. Są one zaprojektowane tak, aby promować świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności za środowisko i nawyk oszczędzania energii wśród pracowników.

Kompleksowe oszczędzanie energii i związana z tym ochrona środowiska, wraz z wysoką jakością naszych produktów oraz sprawną polityką BHP, są w oczach firmy celami równorzędnymi. WIKA spełnia krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie ochrony środowiska. Od roku 2013 zaoszczędziliśmy ponad 6,4 mln kWh:


Energia zaoszczędzona w kWh/rocznie w porównaniu do roku 2012

Społeczność

Firma WIKA od początku swojego istnienia angażuje się w sprawy socjalne. Widać to po naszych pracownikach oraz promowanych przez nas projektach, zarówno regionalnych jak i międzynarodowych. Angażujemy się zarówno w jednorazowe kampanie, jak i w długoterminowe partnerstwo. Wspierane przez nas projekty są częściowo inicjowane przez pracowników, a częściowo przez samą firmę.

Wsparcie dla pracowników

Firmie zależy na przyjaznym środowisku pracy. Nasi pracownicy są z nami średnio od 16 lat (średnia w Niemczech: 10 lat). Prośby i uwagi pracowników są brane pod uwagę i w miarę możliwości realizowane. Oto przykładowe udogodnienia, które już od wielu lat funkcjonują w zakładzie w Klingenbergu:

  • Trening metodą Kiesera i pokój do treningu cardio na terenie zakładu
  • Firmowy autobus i dofinansowanie na przejazdy komunikacją miejską dla pracowników
  • Kafeteria z wyborem śniadań i lunchów

Wsparcie w zakresie edukacji

Edukacja to zagadnienie bliskie naszemu sercu. Prowadzimy bogatą działalność w tej dziedzinie, a z wieloma podmiotami łączy nas długotrwała współpraca. Przykładowo, w okolicy Klingenbergu są to:

 • Żłobek WIKAlino
 • Szkoła im. Dr. Konrada Wieganda
 • Mosbach Dual University (jeden z kampusów Wyższej Szkoły Studiów Dualnych w Badenii-Wirtembergii)
 • Aschaffenburg Technical University of Applied Sciences (Uniwersytet Techniczny Nauk Stosowanych w Aschaffenburgu)
 • Obóz letni firmy WIKA dla dzieci i młodzieży

Wsparcie na całym świecie

Firma WIKA wspiera szkołę z internatem Tharangini Matha Boarding Manginipudi w Indiach. Dzieci z obszarów wiejskich często nie mają dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. Poprzez wspieranie szkoły dajemy chłopcom i dziewczynkom szansę zdobycia wykształcenia, a także dostęp do dobrego wyżywienia, zakwaterowania i zaplecza sanitarnego.

 • W szkole uczy się obecnie 56 dzieci
 • Wizyta Alexandra Wieganda w roku 2016
 • Zapewniamy wsparcie finansowe od 10 lat i planujemy utrzymać je przez kolejnych 5.

Wsparcie dla projektów społecznych


Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii: darowizny dla ofiar
Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii było niszczycielskie. Wstrząsające obrazy wywołały ogromną falę współpracy na całym świecie. Zarząd firmy WIKA wezwał również wszystkich pracowników płacowych do niezwłocznego przekazania darowizn. W krótkim czasie 328 pracowników ze wszystkich lokalizacji w Niemczech zebrało łącznie 60 000 euro. WIKA podwoiła tę kwotę do 120 000 euro. Więcej informacji


Podstawowe wsparcie sanitarne w Indonezji
Do tej pory z akcji skorzystało 30 rodzin, w ramach której pracownicy WIKA Middle East regularnie wspierają organizację pozarządową Safe Water Gardens z siedzibą w Singapurze. Więcej informacjiIdea Wioski Dziecięcej w Niemczech
Fundacja im. dr Konrada Wieganda przeznacza swoje środki na wsparcie SOS Wioski Dziecięcej Oberpfalz w Immenreuth, a także przebywających tam dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Więcej informacjiZarządzanie

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. - Definicja wg. Komisji Brundtland

Jako firma rodzinna, WIKA uważa stabilność gospodarczą za podstawę zrównoważonego zarządzania.

Przykłady zrównoważonego, ekonomicznego działania w firmie WIKA

 • Założenie firmy WIBuy przez praktykantów w roku 2019. Maszyneria i akcesoria, które nie są już potrzebne, są sprzedawane na platformie eBay. Uzyskane w ten sposób zyski trafiają na konto fundacji Dr. Konrada Wieganda.
 • Stworzenie Kodeksu Postępowania dla wszystkich firm Grupy WIKA w roku 2020. Odkąd został wprowadzony, wszyscy pracownicy i dostawcy firmy WIKA są zobowiązani go przestrzegać.
 • Zgodność z wymogami prawnymi i innymi zobowiązaniami w celu zapewnienia ochrony pracowników i środowiska. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych i urzędowych przyczynia się do zachowania zgodności produktowej.
 • Promowanie współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, np. w Niemczech z firmą RENE AG w ramach WEEE, mającej na celu prawidłowe usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w certyfikowanych zakładach.
 • Przejęcie innowacyjnych spółek, np. T-S-T Trennmembran-System-Technik GmbH, która specjalizuje się, między innymi, w naprawie systemów separatorów membranowych. Pozwala to - z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju - na wydłużenie cyklu życia produktu, co z kolei jest zgodne z ideą gospodarki obiegowej.
 • Budowa nowego centrum rozwoju zgodnie ze standardem efektywności energetycznej KFW70. Przestrzeń dla około 450 pracowników w sercu siedziby firmy w Klingenbergu sprzyja komunikacji, dzieleniu się nowymi pomysłami oraz nowatorskim innowacjom.WIBuy - firma jako ćwiczenie
Więcej informacji


Serwis naprawy systemów separatorów membranowych
Więcej informacji


Kodeks postępowania WIKA
Więcej informacji

Historie sukcesów

Znaczący wkład firmy WIKA w zrównoważony rozwój przejawia się w wiedzy technicznej w połączeniu z jakością i precyzją oferowanych produktów.

Ponieważ: “Zrównoważony rozwój zaczyna się od pomiaru.“

Innowacyjne rozwiązania i szerokie portfolio produktowe to sposoby firmy WIKA na okazanie klientom wsparcia przy każdym pomiarze i w różnorodnych zastosowaniach, a co za tym idzie - promowanie zrównoważonego doskonalenia procesów. Nieustannie rozbudowujemy nasze portfolio produktowe, aby jak najlepiej wspierać naszych klientów w drodze do zrównoważonego rozwoju. Dzięki nowemu centrum rozwoju, firma WIKA będzie kontynuować promowanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań produktowych w przyszłości.

Przykłady sukcesów w różnych obszarach:


Innowacje w lotnictwie
We współpracy z Liebherr Aerospace nasi eksperci z firmy tecsis opracowują unikalny czujnik siły. Krytyczne funkcje mają zostać zawarte w nowych elektrycznych napędach, w obszarze sterowania i monitorowania systemów. To pierwszy krok w kierunku przyszłości, w której samoloty emitują znacznie mniej CO2.
Więcej informacji


Gaz SF6, także w przyszłości
Nasz zespół ekspertów WEgrid oferuje innowacyjne rozwiązania do monitorowania online gazu SF6. Straty gazu, na przykład z powodu wycieków, można w ten sposób zmniejszyć nawet o 90%. Ponieważ potencjał globalnego ocieplenia jest 23 500 razy wyższy niż CO2 i trwa 3200 lat w atmosferze, jest to ważny krok na przyszłość.
Więcej informacji


Uzdatnianie wody z WIKA
WIKA wnosi znaczący wkład, jeśli chodzi o czystą wodę. Dzięki szerokiej gamie wysoce precyzyjnych czujników i indywidualnym rozwiązaniom spełniającym określone wymagania, WIKA wspiera klientów, którzy chcą wnieść swój wkład w ochronę środowiska poprzez uzdatnianie wody.
Więcej informacji