Kalkulator jednostek

Dzięki konwerterowi jednostek WIKA, mogą Państwo przetwarzać różne jednostki dla fizycznych parametrów pomiarowych ciśnienia i temperatury:


Wartość Jednostka źródłowa Jednostka docelowa

Wynik

 

Uwaga
Udostępniona tutaj funkcja konwersji, została opracowana z najwyższą starannością. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za poprawność wyników.

Informacje ogólne

Jednostki ciśnienia

Ciśnienie jako parametr pomiarowy

W dziedzinie techniki pomiaru ciśnienia istnieje wiele innych jednostek poza bar oraz psi. Za pomocą konwertera jednostek można przeliczyć np. mbar na μbar, Pa na kPa lub mmWs na mWs.

Kolejne powszechnie stosowane jednostki dla ciśnienia mierzonego:

 • MPa
 • kp/mm2
 • atm
 • inH2O
 • mmHg (Torr)
 • kp/cm2 (kg/cm2)
 • ftH2O
 • inHg

Jeśli chcesz przekonwertować dwie najbardziej powszechne jednostki, bar i psi, będziesz potrzebował dokładnych wartości konwersji. Jeśli chcesz przekonwertować bar na psi, pomnóż wartość baru przez 14,503774. W przeciwnym kierunku, wartość psi jest mnożona 0,068948 w celu określenia jednostki w barach.

 • 1 bar = 14,503774 psi
 • 1 psi = 0.068948 bar

Jednostki temperatury

Temperatura jako parametr pomiarowy

W dziedzinie techniki pomiaru temperatury rozróżnia się jednostki zgodnie z międzynarodowym układem jednostek, w skrócie SI. Temperatura jest mierzona w stopniach Celsjusza (°C) lub w kelwinach (K). Pomiar temperatury w stopniach Fahrenheita (°F) stosowany jest głównie w USA lub sporadycznie w Wielkiej Brytanii. Natomiast jednostka kelwin jest używana głównie w nauce.

Jednostki dla temperatury mierzonej:

 • Stopnie Celsjusza (°C)
 • Stopnie Fahrenheita (°F)
 • Kelwin (K)
 • Stopnie Rankine'a (°Ra lub w skrócie °R)