Przetwornik siły służy do niezawodnego pomiaru sił ściskających i rozciągających. Przetwornik siły WIKA może być dostarczony z zamocowanymi sensorami tensometrycznymi lub cienkowarstwowymi. Technologia sensorów tensometrycznych oferuje różnorodność geometryczną i wysoką dokładność, jak również jest bardzo przydatna do wykrywania nawet najmniejszych sił. Zasięg zakresów pomiarowych przetwornika siły może rozciągać się od 0,5 N do ponad 10 000 kN. Przetwornik siły z sensorami cienkowarstwowymi jest bardzo opłacalny w przypadku produkcji specjalnej lub do zastosowań OEM, jak również w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem ze względu na ich rezerwowe sygnały wyjściowe.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Co to jest względny błąd liniowości?

Względny błąd liniowości oznacza maksymalną wielkość odchylenia linii charakterystyki przetwornika siły od linii odniesienia (BFSL) określaną dla zwiększającej się siły, w odniesieniu do końcowej wartości zakresu pomiarowego.

Co to jest zakres temperatury przechowywania?

Zakres temperatury przechowywania jest to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły może być mechanicznie przechowywany i rozładowany elektrycznie bez wykrycia znacznych zmian w charakterystyce metrologicznej po jego ponownym użyciu w znamionow ... więcej

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.