Przetwornik siły służy do niezawodnego pomiaru sił ściskających i rozciągających. Przetwornik siły WIKA może być dostarczony z zamocowanymi sensorami tensometrycznymi lub cienkowarstwowymi. Technologia sensorów tensometrycznych oferuje różnorodność geometryczną i wysoką dokładność, jak również jest bardzo przydatna do wykrywania nawet najmniejszych sił. Zasięg zakresów pomiarowych przetwornika siły może rozciągać się od 0,5 N do ponad 10 000 kN. Przetwornik siły z sensorami cienkowarstwowymi jest bardzo opłacalny w przypadku produkcji specjalnej lub do zastosowań OEM, jak również w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem ze względu na ich rezerwowe sygnały wyjściowe.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


W jaki sposób zmiana temperatury o 10K wpływa na charakterystykę przyrządu?

Zmiana temperatury otoczenia, Ti, o 10 K w zdefiniowanym zakresie temperatur, po stabilizacji (bez gradientu), powoduje proporcjonalną zmianę charakterystyki przetwornika siły.

Co to jest nominalny tor pomiarowy?

Nominalny tor pomiarowy to względne przesunięcie, o jakie przemieszczają się mocowane na sprężynach punkty przyłożenia siły zewnętrznej lub powierzchnie przetwornika siły w kierunku pomiaru w wyniku przyłożenia obciążenia o sile nominalnej.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.