Serwis separatorów membranowych

Usługi wymiany dla systemów separatorów membranowych z przetwornikami procesowymi

WIKA oferuje usługi wymiany dla systemów separatorów membranowych - zarówno własnych, jak i wytworzonych przez innych uznanych producentów.

Systemy separatorów membranowych są używane w przemyśle przetwórczym w trudnych warunkach pomiarowych przy ekstremalnych temperaturach mediów od -90 °C do +400 °C. Zespoły separatorów membranowych chronią przetwornik procesowy przed agresywnymi, żrącymi, heterogenicznymi, ściernymi, lepkimi lub toksycznymi mediami.

W zależności od zastosowania, okres żywotności przetwornika procesowego może być dłuższy niż elementów zwilżanych. Dlatego całkowita wymiana systemów separatorów membranowych (włącznie z przetwornikiem procesowym) jest rzadko konieczna. Ponowne użycie przetwornika pozwala uzyskać dużą oszczędność kosztów.

Usługi wymiany separatora membranowego umożliwiają znaczną redukcję TCO (całkowitego kosztu eksploatacji).


Korzyści

  • Oszczędność kosztów
  • Szybka dostępność
  • Nowa kalibracja systemu
  • Aktualny certyfikat materiałowy
  • Kontrola przetwornika procesowego

Flyer

Replacement service for diaphragm seal systems

Technical Information

Replacement service for diaphragm seal systems with process transmitters

Dodatkowe warunki

Usługa wymiany dla systemów separatorów membranowych połączonych z przetwornikami procesowymi

Otwórz