Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Przyrządy higieniczne

W produkcji żywności, bezpieczeństwo żywności odgrywa jedną z najważniejszych ról dla konsumenta. W produkcji przemysłowej żywności i napojów, sterylna konstrukcja elementów instalacji pozostających w kontakcie w z produktami, jest zasadniczym warunkiem dla uniknięcia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a poprzez to zapewnienia jakości produktu. Jako część ogólnej koncepcji sterylności obiektu, stosowane przyrządy pomiarowe muszą być zgodne ze specjalnymi wymaganiami materiałów, jakości powierzchni, bezpieczeństwa procesu, technologii podłączeń i oczyszczania w ramach procesu CIP.


Higieniczne standardy i bezpieczeństwo

Przyrządy pomiarowe WIKA produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami. Spełniają rygorystyczne wymogi np.:

  • FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) 
  • EHEDG (Europejskie Stowarzyszenie Projektantów Urządzeń Higienicznych)
  • Standardy sanitarne 3-A
  • ATEX (dyrektywa 94/9/EC)

Dla potwierdzenia zgodności z koncepcją HACCP, posiadamy bogaty program gotowych certyfikatów. Dla trwających testów przyrządów w kontekście zarządzania jakością, dostępny jest szeroki zakres urządzeń do kalibracji i usług.


Przyłącza procesowe

WIKA dostarcza szerokie spektrum przyłączy procesowych specyficznych dla danego przemysłu. Na przykład dla przemysłu mleczarskiego przyłącza DIN 11851, przyłącza typu clamp wg DIN 32676, przyłącza typu clamp wg ISO 2852 i ASME BPE, przyłącza aseptyczne wg DIN 11864, NEUMO®, VARIVENT®, dla aplikacji sterylnych i aseptycznych.

Twój kompetentny partner

WIKA prowadzi aktywną działalność w zakresie projektów od ponad 25 lat. Wraz z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, wdrażamy duże projekty na całym świecie. Tak więc jesteśmy więcej niż tylko niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów do procesu i urządzeń pomiarowych: jako Twój partner razem z Tobą rozwijamy produkty i rozwiązania, które są specjalnie dostosowane do Twoich wymagań.

WIKA jest kompetentnym partnerem we wszystkich fazach projektu: począwszy od planowania podstaw i szczegółów projektów technicznych poprzez realizację i wdrożenie projektu do wsparcia posprzedażowego.


Czynniki wydajności

Nasz wysoki poziom wydajności jest zasadniczo oparty na trzech czynnikach: szerokim i innowacyjnym zakresie produktów, kompleksowym i kompetentnym serwisie oraz niezawodnej globalnej obecności. Mamy przyjemność zobowiązać się również do Twojego sukcesu.


z
Broszura segmentowa

Sterylne procesy technologiczne

Usługi kalibracji

Przekaż kalibrację swoich przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Szczegóły