Czujniki wagowe zaprojektowano jako specjalną formę przetworników siły do zastosowań w sprzęcie do ważenia. Umożliwiają one bardzo dokładne pomiary pomiędzy 0,01 % a 0,05 % FS. Typowe i szerokie zastosowanie znajdują przetworniki wag wielkogabarytowych, przetworniki sił zginających i  belkowe sił tnących, przetworniki typu S, przetworniki typu wahadłowego i przetworniki sił ściskających. Ponadto, dostępne są odpowiednie zespoły montażowe i kompletne moduły wagowe.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.


Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.