Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kontrolery temperatury

Jaka działa termometr rezystancyjny?

Temperatura powoduje zmianę rezystancji elektrycznej czujnika termometru rezystancyjnego. Ponieważ rezystancja rezystorów pomiarowych, zgodnych z EN 60751 (2009-05), zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury określamy to jako PTC (dodatni współczynnik temperatury). W zastosowaniach przemysłowych zwykle stosowane są rezystory pomiarowe Pt100 lub Pt1000. Termometry oparte na EN 60751 zdefiniowane są w normie DIN 43735.

Co to są obwody 2-, 3- lub 4-przewodowe?

Oznaczają liczbę przewodów, za pomocą których podłączony jest rezystor pomiarowy (np. Pt100). W najprostszym podłączeniu 2-przewodowym, oporność przewodu może zafałszować wynik pomiaru, podłączeniem 3- lub 4-przewodowym można skompensować ten negatywny wpływ i poprawić dokładność pomiaru.

Co to są oscylacje i chwilowe przetężenia?

Dwupunktowa kontrola często obejmuje falowanie. Wzrost temperatury powyżej punktu nastawy po uruchomieniu kontroli temperatury określany jest jako przetężenie. Zmiany temperatury wokół punktu nastawy określane są jako oscylacje. Przy niskim poziomie przetężenia i fluktuacji spodziewana jest lepsza jakość kontroli.

Co oznacza “Pt100”?

Pt oznacza platynę o rezystancji znamionowej wynoszącej 100 omów w temperaturze 0 °C (EN 60751).

Co się dzieje, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 85 °C?

Wysoki błąd termopary TC oraz uszkodzenie elementów elektronicznych.

Co to jest kontroler PID?

Kontrola PID jest połączeniem kontroli proporcjonalnej, całkującej i różniczkującej. Tak więc, dzięki kontroli proporcjonalnej temperatura jest kontrolowana równomiernie bez oscylacji. Dzięki kontroli całkującej, automatyczne dopasowanie przesunięcie jest wykonane w wyniku kontroli całkującej i jest możliwa szybka reakcja na zewnętrzne zakłócenia.

Co to jest kontroler dwupunktowy?

Dwupunktowy kontroler jest kontrolerem działającym okresowo z dwoma stanami wyjścia. Zależnie od tego czy rzeczywista wartość jest powyżej lub poniżej nastawy, aktywny jest górny lub górny stan wyjścia. Kontrolery dwupunktowe są stosowane, gdy aktywująca zmienna nie jest zmienną ciągłą, lecz raczej przełącza pomiędzy dwoma stanami np. On/Off. Chociaż kontroler dwupunktowy osiąga stan gotowości, nigdy nie przestaje działać. Przy silnych zmianach nastawy może zdecydowanie szybciej kontrolować niż jest to możliwe w innych procesach kontrolnych.

Co to jest kontrola D?

Funkcja D (lub funkcja kontroli różniczkującej) stosowana jest w celu utrzymania wyjścia proporcjonalnie do czasu wyprzedzenia wejścia.

Co to jest kontrola P?

Kontrola P (proporcjonalna) stosowana jest do utrzymania wyjścia proporcjonalnie do zmian pomiędzy punktem nastawy a wartością rzeczywistą.

Co to jest czas różniczkujący?

Czas wyprzedzenia (różniczkujący) jest to czas konieczny podczas kontrolowania różnicowego, dopóki odchylenie zmiany nie odpowiada wyjściu kontrolnemu podczas kontroli proporcjonalnej. Im dłuższy czas pochodny tym silniejszy komponent różniczkujący sygnału wyjścia.

Co to jest histereza?

Dwupunktowe przełączniki kontrolne włączenia/wyłączenia wyjścia zależnie od punktu nastawy. Oznacza to, że wyjście często może się zmieniać zależnie od najmniejszych zmian temperatury. Skraca to żywotność przekaźnika wyjścia i może mieć ujemny wpływ na okres użytkowania przełącznika zasilania. Dlatego są oddzielone punkty przełączania ON i OFF. Różnica pomiędzy punktami przełączania jest znana jako histereza.

Co to jest czas całkowania?

Czas całkowania jest zdefiniowanym czasem, w którym integrator musi osiągnąć wartość kroku reakcji kontrolera - P. Im dłuższy czas całkowania tym silniejsze działanie komponentu całkującego. Jeżeli czas całkujący jest za krótki, może prowadzić do fluktuacji.

Co to jest punkt nastawy?

Punkt nastawy jest parametrem na jaki powinien reagować kontroler temperatury. Czas konieczny do uzyskania stabilnej kontroli jest różny dla każdego z kontrolowanych cykli.

Co to jest napięcie termoelektryczne (lub zjawisko Seebecka)?

Zjawisko, nazwane na cześć Thomasa Johanna Seebecka, opisuje fakt występowania napięcia elektrycznego, gdy dwa różne przewodniki metalowe zostaną podłączone w dwóch różnych punktach, i występuje różnica temperatur pomiędzy podłączonym a otwartym końcem „termopary”.