Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Osłony termometryczne

Czy są certyfikaty GOST dla osłon termometrycznych?

Nie. Certyfikaty GOST są tylko dla przyrządów pomiarowych, a osłony termometryczne uznane są jedynie za część termometru.

Czy obliczenia zgodnie z normą ASME PTC 19.3 TW-2016 mogą być stosowane do osłon termometrycznych jednoczęściowych i spawanych?

Nie. Obliczenia zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2016 można stosować jedynie do osłon termometrycznych jednoczęściowych o konstrukcji stożkowej, prostej lub stopniowanej z litych materiałów takich jak model TW10, TW15, TW20, itd.

Czy osłony termometryczne muszą mieć znak CE?

W zasadzie osłony termometryczne nie muszą mieć znaku CE. Wyjątkiem jest ze względu na specjalną konstrukcję model TW61 o DN>25, odpowiedni do spawania orbitalnego. Muszą one być oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych (2014/68/UE).

Jakie jest dopuszczalne ciśnienie obciążenia osłon termometrycznych?

W załączniku do normy DIN 43772 znajdują się schematy obciążeń, z których można pobrać maksymalne ciśnienie obciążenia w różnych geometriach, zależnie od temperatury i medium. Jeżeli geometria przewodu nie odpowiada normie DIN 43772, poszczególne obliczenia można wykonać zgodnie z normą ASME PTC 19.3 lub Dittrich / Klotter, które jako wyniki statystyczne obejmują maksymalne ciśnienie obciążenia.

Jakie są odpowiednie materiały do osłon termometrycznych stosowanych w ujemnych temperaturach?

Pierwszym wyborem do zastosowań w niskich temperaturach powinna zawsze być stal nierdzewna taka jak 1.4404 lub 316L. (aprobata dla AD2000 W10 do -270 °C). Stal węglowa powinna być dokładnie rozważona ze względu na wpływ kurczenia się.

Jakie czynniki mają wpływ na czas reakcji osłon termometrycznych?

Mówiąc prosto, im stabilniejsza (trwalsza) jest konstrukcja osłony termometrycznej tym wolniej reaguje na zmiany temperatury. W celu optymalizacji czasu reakcji oferowane są ściany o małej grubości i mała przestrzeń powietrza pomiędzy czujnikiem a wewnętrznymi ścianami otworu. Dodatkową optymalizacją konstrukcji są dna z wywierconymi kieszonkami i skuteczne długości wkładów ponad 100 mm.

Jakie są typowe zastosowania  osłon termometrycznych typu ScrutonWell®?

Osłony termometryczne ScrutonWell® mogą być wykorzystane w przypadkach, gdy podczas obliczania wytrzymałości osłony termometrycznej element dynamiczny ogranicza stopień spełnienia wymagań.

Zamiast standardowych procedur optymalizacji (skrócenie części zanurzeniowej osłony/użycie specjalnego kołnierza lub zwiększenie średnicy osłony termometrycznej) zmniejszających wzbudzenie wibracyjne osłony, konstrukcja ScrutonWell® dzięki spiralnemu pasmu ułożonemu wzdłuż trzonu zmniejsza amplitudę oscylacji osłony o ponad 90% i w ten sposób eliminuje konieczność uwzględniania obciążeń dynamicznych podczas obliczeń wytrzymałości.

Więcej informacji o osłonach termometrycznych ScrutonWell®.


Co oznacza oznaczenie ‘powierzchnia uszczelniająca wg ASME B16.5'?

RF – przylga:
Powierzchnie uszczelniające o standardowej chropowatości "Stock Finish" 125-250 AARH do B16.5 RFSF
– przylga o gładkim wykończeniu: < 125 AARH (niezdefiniowana w B16.5)
RTJ – rowek pierścienia uszczelniającego /RJF powierzchnia pierścienia uszczelniającego < 63 AARH do B16.5

Zdezaktualizowane opisy zgodnie z ANSI:
- surowe wykończenie 250-500 AARH
- gładkie wykończenie 125-250 AARH
- wykończenie lustrzane
- wykończenie lustrzane kołnierza (taśmowe)
bez definicji chropowatości.

Co oznacza ZFP, NDE lub NDT?

ZFP jest skrótem niemieckim dla "Zerstörungsfreie Prüfungen" (badanie nieniszczące). Skróty NDE lub NDT oznaczają odpowiednio „badanie nieniszczące” lub “nieniszczące testowanie”. Stosowane jest w odniesieniu do badań nieniszczących lub testów części w ogóle.

Jaka informacja jest konieczna w celu obliczenia osłony termometryczne zgodnie z normą ASME PTC 19.3 TW-2016?

W tym celu są konieczne następujące informacje:
- Temperatura
- Ciśnienie
- Natężenie przepływu
- Gęstość medium
- Długość zanurzenia (wsunięcia)
- Ø otworu
- Średnica rdzenia
- Średnica końcówki
- Grubość końcówki
- Wewnętrzna średnica przyłącza
- Wysokość przyłącza

Więcej informacji można znaleźć w naszej informacji technicznej IN 00.15 "Obliczanie wytrzymałości osłon termometrycznych” do pobrania ze strony www.wika.de.

Co to jest test przenikania barwnika?

Test przenikania przeprowadzany zgodnie z normą DIN EN 3452-1 powoduje, że stają się widoczne delikatne pęknięcia powierzchni oraz porowatość spawów. Na powierzchnię po oczyszczeniu jest natryskiwany środek kontrastowy (czerwony lub fluorescencyjny) . Dzięki zjawisku kapilarności, środek przenika przez wszelkie niedoskonałości powierzchni. Po ponownym oczyszczeniu powierzchni, zostaje rozpryskany wywoływacz (biały), który wywołuje środek kontrastowy (z bardzo cienkich pęknięć itp.) i dzięki kontrastowi kolorów umożliwia łatwą ocenę uszkodzeń. Po przejściu testu przenikania płynu, osłona termometryczna oznaczona zostaje symbolem "PT".

Co to jest badanie szczelności z użyciem helu?

W badanie szczelności zgodnie z DIN EN 1779 (1999) / EN 13185 jako gaz testowy jest stosowany hel. Badanie umożliwia wykrycie minimalnych nieszczelności i jest uważane za najbardziej czułą metodę testowania szczelności. W zasadzie, należy rozróżnić metodę testowania integralności i miejscową. W teście integralności, można oznaczyć nieszczelności (np. 1x10-7 mbar * l / s) podczas, gdy w teście miejscowym można zlokalizować nieszczelność sondą natryskową. Po przejściu badania szczelności z użyciem helu, osłona termometryczna oznaczone zostaje odpowiednią naklejką.

Co to jest test ciśnienia hydrostatycznego?

Test ciśnienia hydrostatycznego i test wytrzymałości części osłony termometrycznej zgodnie z AD2000 kartą katalogową HP30. W czasie testu osłona termometryczna jest zaciśnięte w mocowaniu testowym i obciążone podanym ciśnieniem testowym w temperaturze pokojowej przez dany czas (np. trzy minuty). W zasadzie testy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego różnią się. Typowe ciśnienie testowe wynosi 1,5 razy ciśnienie znamionowe kołnierza z ciśnieniem zewnętrznym lub 500 bar z ciśnieniem wewnętrznym. Test jest wykonywany z użyciem wody o zawartości chlorków < 15 ppm. Po przejściu testu ciśnienia hydrostatycznego, osłona termometryczna oznaczona zostaje znakiem "P".

Co to jest badanie PMI?

Test PMI (pozytywna identyfikacja materiałów) potwierdza składniki stopu znajdujące się w materiale. Istnieją różne, powszechnie stosowane, procedury testu. W optycznej spektrometrii emisyjnej (OES) zgodnie z normą DIN 51008-1 i -2, łuk tworzony jest pomiędzy powierzchnią osłony termometrycznej a wyposażeniem testowym, natomiast spektrum łuku umożliwia identyfikację składników stopu – zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Charakterystyczną właściwością tej procedury jest znak przypalenia pozostawiony na części roboczej. Procedurą badania nieuszkadzającą powierzchni jest analiza promieniami rentgena (X); podczas napromieniowania promieniami rentgena atomy materiału osłony termometrycznej są energetyzowane, dopóki nie zaczynają same promieniować. Długość fali oraz intensywność emitowanego promieniowania ponownie jest miarą pierwiastków składowych stopu i ich stężenia. Po zakończeniu pozytywnym badania PMI (pozytywnego badania identyfikacji materiału), osłona termometryczna jest oznaczona symbolem „PMI”.

Co to jest badanie rentgenowskie?

Badaniem rentgenowskim zgodnie np. z EN 1435 lub ASME sekcja V, art. 2, wydanie 2010 można zbadać pełne przenikanie spawów osłon termometrycznych z uwzględnieniem nieregularności (pęknięć, ubytków, nieodpowiednie wiązanie). Zależnie od wymiarów osłony termometrycznej, może być konieczne wykonanie do pięciu obrazów rentgenowskich w celu określenia nieregularności wielkości < 0,5 mm w pełnym przenikaniu spawu. Badanie rentgenowskie może także być stosowane do rejestracji wyśrodkowania otworu w osłonach termometrycznych z litego materiału. W tym celu konieczne są dwa obrazy końcówki gniazda pod kątem 90° do siebie.

Co to jest badanie ultradźwiękowe?

Badaniem ultradźwiękowym zgodnie np. z to DIN EN ISO 17640 można zbadać pełne przenikanie spawów osłon termometrycznych z uwzględnieniem nieregularności (pęknięć, ubytków, nieodpowiednie wiązanie). W tym celu jest mierzone odbicie sygnału ultradźwiękowego od powierzchni nieregularności. W celu oznaczenia pozycji nieregularności, urządzenie USG jest wcześniej umieszczone za pomocą obudowy wzorcowej. Metoda ultradźwiękowa może być także użyta do pomiaru grubości ściany litego materiału osłony termometrycznej w celu oznaczenia wyśrodkowania otworu.

Co oznaczają materiały o podwójnej certyfikacji takie jak "SS 316/316L"?

Podwójnie certyfikowane materiały spełniają wymagania dla poszczególnych materiałów. Materiał SS316 ma zgodnie z normą ASTM A182, maksymalną zawartość węgla w wysokości 0,08 %; a materiał SS316L (L-niskowęglowy) ma maksymalną zawartość węgla 0,03 %. Stop stali, na przykład z C=0,02 %, spełnia oba wymagania i może być oznaczony jako SS316/316L.

Jaka jest odpowiednia długość czujnika termometra w osłonie termometrycznej?

W przypadku termometrów mechanicznych, czujnik nie może stykać się z dnem otworu, lecz musi być pozostawiona przerwa 2-5mm wypełniona powietrzem. W razie termometrów elektrycznych, czujnik jest sprężynowy, dlatego końcówka czujnika musi dotykać dna otworu, na którym musi spocząć ok. 2-5 mm czujnika.

Jaka jest różnica pomiędzy osłonami termometrycznymi jednoczęściowymi i wieloczęściowymi?

Osłony termometryczne wieloczęściowe są produkowane z rur i od strony procesu mają przyspawane przyłącze procesowe. Osłony termometryczne jednoczęściowe są produkowane z prętu (okrągłego lub sześciokątnego).

Jaka jest maksymalna długość zanurzeniowa do osłony termometrycznej?

Maksymalna długość dla osłon termometrycznych wieloczęściowych jest ograniczona przez długość wyprodukowanych rurek, co oznacza około 5-6 metrów. Jednoczęściowe osłony termometryczne są wykonane z litego materiału z ograniczeniem produkcyjnym długości wywierconego otworu, które dla każdego produktu wynosi pomiędzy 1 000 mm a 2 000 mm. Dłuższe jednoczęściowe osłony termometryczne muszą być połączone przez zespawanie poszczególnych elementów razem.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura pracy dla osłon termometrycznych?

Maksymalna temperatura zależy od użytego materiału i norm jakie muszą być spełnione. Tak na przykład, standardowa stal nierdzewna może być stosowana w powietrzu do około +900 °C, maksymalna temperatura robocza wynosi prawdopodobnie około +600 °C, a aprobata zostanie uzyskana do +450 °C.

Jaka jest minimalna długość zanurzeniowa do osłony termometrycznej?

Długość zanurzeniowa do osłony termometrycznej jest określona przez stosowany termometr. Ogólnie można zakładać dla termometrów mechanicznych długość 60-100 mm od minimalnej całkowitej długości. Termometry elektryczne wymagają długości przynajmniej 35 - 50 mm. Jednakże, każdy indywidualny przypadek należy sprawdzić.

Jaka powinna być długość zanurzeniowa do osłony termometrycznej w rurach?

Ogólnie, należy zapewnić, żeby czujnik termometru był opływany przez medium. Generalnie można to uzyskać utrzymując końcówkę osłony termometrycznej w środkowej jednej trzeciej rurociągu.

Jakie testy i sprawdzenia są wymagane w przypadku osłon termometrycznych?

Zgodnie z normą DIN 43772 punkt 4.6, wszystkie testy i certyfikaty powinny być uzgodnione pomiędzy producentem i użytkownikiem.

Jakie są zwykłe lub możliwie do przeprowadzenia testy w przypadku osłon termometrycznych?

Powszechne testy nieniszczące czyli test ciśnieniowe oraz, dla spawanych osłon termometrycznych, test przenikania cieczy. Ponadto w celu sprawdzenia wyśrodkowania otworu, możliwe jest przeprowadzenie testu ultradźwiękowego lub rentgenowskiego. Uszczelnienie można sprawdzić badaniem szczelności z użyciem helu. Można także przetestować wykończenie powierzchni lub twardość powierzchni. Materiał powinien mieć przeprowadzone badania identyfikacyjne materiałów (test PMI)

Kiedy zwykle są stosowane osłony termometryczne jednoczęściowe, a kiedy wieloczęściowe?

Osłony termometryczne wieloczęściowe są ogólnie zalecane do procesów z niskim obciążeniem medium. Jednoczęściowe osłony termometryczne są dostosowane do wyższych obciążeń procesowych zależnie od ich konstrukcji. Tak, więc jednoczęściowe osłony termometryczne są stosowane prawie wyłącznie na rynku międzynarodowym lub w przemyśle petrochemicznym.

Które modele z aktualnych norm DIN 43772 odpowiadają starym z norm DIN 16179 i DIN 43763?

DIN 16179
BD = Forma 5
BE = Forma 6
BS = Forma 4
CD = Forma 8
CE = Forma 9
CS = już nieokreślana
DIN 43763
Forma A = Forma 1
Forma B1-B2-B3-C1-C2 = Forma 2G (częściowa)
D1-D2-D3-D4 = Forma 4 i rurka szyjki
Forma E1-E2-E3 = Forma 3 (częściowa)
Forma F1-F2-F3 = Forma 3F (częściowa)
Forma G1-G2-G3 = Forma 3G (częściowa)

wcześniej niestandaryzowane: Formy 2F, 4F, 7

Dlaczego nowoczesne osłony termometryczne mają głównie gwinty wewnętrzne do złączy termometrów zamiast zewnętrznych tak jak w starszych specyfikacjach?

Ryzyko uszkodzenia gwintu wewnętrznego jest mniejsze niż zewnętrznego, a wymiana osłony termometrycznej jest zawsze bardzo trudna. Ze względu na to, że gwint wewnętrzny pozwala na wyjęcie termometru bez trudności podczas działania instalacji zalecana jest taka konfiguracja. W przeszłości większość termometrów była używana z złączkami dwustronnymi zamontowanymi gwintem zewnętrznym do osłony termometrycznej.

Dlaczego starsze osłony termometryczne mają często kulistą końcówkę?

W przeszłości do produkcji osłon termometrycznych były stosowane wiertła HSS z końcówką kątową 118°. W celu osiągnięcia możliwie jednolitej grubości ścianek końcówka była w kształcie kolistym lub sferycznym. Aktualny stan technologii produkcji umożliwia zastosowanie specjalnych wierteł do głębokich otworów, umożliwiających uzyskanie prawie płaskiego dna otworu. Z tego względu mogą być produkowane nowoczesne osłony termometryczne (wg DIN 43772) z płaskimi końcówkami.

Dlaczego niektórzy użytkownicy określają wygładzoną powierzchnię osłony termometrycznej, a inni definiują wysoką chropowatość lub nacinaną w obszarze przepływu?

Zależy to od wykorzystania osłony termometrycznej. Wygładzona powierzchnia ma wyższą odporność na korozję od chropowatej. Chropowata lub nacinana powierzchnia jest korzystna w odniesieniu do wzbudzenia drgań przez układ wirów Karmana, co oznacza, że takie osłony termometryczne mogą wytrzymać wyższą prędkość przepływu od gładkich osłon.