Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Termopary

Czy mogę zastąpić termopary U i L zgodne z normą DIN 43710 na termopary typu T i J zgodne z normą DIN IEC 60584?

Nie. Termopary T i J mają inną charakterystykę napięcia termoelektrycznego, co może prowadzić do błędu pomiaru. W starych instalacjach powinny być dostarczane jako części zamienne jedynie termopary typu U i typu L. W konstrukcjach nowych instalacji nie są już dozwolone

Jaka jest grubość ścianki powłoki kabla MI?

Większość producentów podaje minimalną grubość powłoki odpowiadającą 10% zewnętrznej średnicy kabla MI.

Co to są kable w izolacji mineralnej (MI)?

Kable w izolacji mineralnej stosowane w termometrach rezystancyjnych składają się z jednego lub więcej drutów miedzianych zanurzonych w bardzo ubitym tlenku magnezu, powleczonych osłonką i umieszonych w rurce osłony np. ze stali nierdzewnej 1.4571. W osłonach termometrycznych zamiast drutów miedzianych, stosowane są przewody odpowiednie dla typu osłony termometrycznej. Najbardziej znanym, standardowym materiałem osłony stosowanej w osłonach termometrycznych jest Inconel 2.4816.

Jaki jest czas reakcji różnych wkładów pomiarowych?

Pomiar czasu reakcji jest wykonywany w przepływającej wodzie zgodnie z normą DIN EN 60751 i VDI / VDE 3522.

Ø 6 mm 1xTyp K, nieuziemiony: t0,5 = 3,3 sec. t0,9 = 7,9 sec.
Ø 6 mm 1xTyp K, uziemiony: t0,5 = 1,1 sec. t0,9 = 3,5 sec.
Ø 6 mm 1xPt100, czujnik cienkowarstwowy: t0,5 = 8,9 sec. t0,9 = 22,7 sec.
Ø 6 mm 1xPt100, czujnik uzwojony drutem: t0,5 = 7,1 sec. t0,9 = 20,2 sec.
Zakres tolerancji: +/-10 %

Co oznacza klasa temperaturowa?

Temperatura zapłonu jest najniższą temperaturą, w której może się zapalić łatwopalna mieszanina gazów w obecności ognia, gorącej powierzchni lub inaczej wytworzonej iskry. Gazy i opary podzielono na klasy, w których temperatura powierzchni musi zawsze być niższa od temperatury mieszaniny. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).

Co oznaczają strefy w ochronie przeciwwybuchowej?

Gazy:
Strefa 0 (kategoria 1): stałe lub długotrwałe zagrożenie wybuchem
Strefa 1 (kategoria 2): sporadyczne zagrożenie wybuchem
Strefa 2 (kategoria 3): atmosfera wybuchowa występuje rzadko i jedynie przez krótki okres czasu.

Pyły:
Strefy 20, 21, 22 o tym samym znaczeniu.

Co oznacza “korozja międzykrystaliczna”?

Korozja międzykrystaliczna (IC) jest formą korozji występującą w większości stopów w odpowiednich warunkach. Znana jest także jako “rozpad ziarna” lub “utrata chromu”. Korozja występuje na granicy ziaren. W stopach stali z chromem, pod wpływem działania ciepła (często podczas spawania) chrom znajdujący się w materiale łączy się z węglem tworząc węglik chromu. W ten sposób w miejscu podgrzania, chrom przestaje chronić przed korozją (poprzez tworzenie warstwy pasywnej). Zjawisko występuje szczególnie w stali wysokowęglowej. W stalach odpornych na korozję, takich jak 1.4571 (AISI 316Ti) wiązanie węgla z tytanem lub niobu z niobem lub węglikiem tytanu (stale stabilizowane) lub obniżenie zawartości węgla np. 1.4404 (AISI 316L) zapobiega korozji międzykrystalicznej (IC). Podane środki zapobiegają szkodliwej redukcji zawartości chromu na granicach ziaren.

Co to jest “zielone butwienie”?

Termopary starzeją się, i z czasem zmienia się ich charakterystyka temperaturowa/napięciowo-termiczna. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do znaczących zmian w napięciu termoelektrycznym termopar typu K z powodu wyczerpywania się chromu w końcówce NiCr, co prowadzi do obniżenia napięcia termoelektrycznego. Proces ten jest szybszy w warunkach niedoboru tlenu, ponieważ na powierzchni termopary nie tworzy się pełna warstwa tlenków, która chroniłaby ją przed dalszą korozją. Chrom, w przeciwieństwie do niklu, ulega utlenieniu, to powoduje tak zwane „zielone butwienie” niszczące termoparę. Jeżeli termopary NiCr-Ni używane w temperaturach powyżej 700 °C zostaną szybko schłodzone, może to doprowadzić do zamrożenia pewnych stanów w strukturze krystalicznej (uporządkowanie bliskiego zasięgu), co w termoparach typu K może doprowadzić do zmiany napięcia termoelektrycznego rzędu 0,8 mV (efekt K).

Jaki jest minimalny promień gięcia kabli MI?

W tabelach VDI/VDE 3511 karta 2 zalecany kąt krzywizny R wynosi ≥ 5 x D (D=zewnętrzna średnica kabla MI), niektórzy producenci kabli MI podają jako minimalny promień gięcia nawet ≥ 3 x D.

Co to jest napięcie termoelektryczne (lub zjawisko Seebecka)?

Zjawisko, nazwane na cześć Thomasa Johanna Seebecka, opisuje fakt występowania napięcia elektrycznego, gdy dwa różne przewodniki metalowe zostaną podłączone w dwóch różnych punktach, i występuje różnica temperatur pomiędzy podłączonym a otwartym końcem „termopary”.

Jakie środki należy przedsięwziąć w przypadku czujników do wysokiej temperatury z ceramicznymi osłonami termometrycznymi?

Montaż i demontaż powinien być wykonywany powoli i stopniowo, aby zapobiec uszkodzeniu ceramicznej osłony termometrycznej w wyniku wewnętrznego naprężenia termicznego. Osłona musi być wcześniej ogrzana lub powoli wsuwana np. 1 ... 2 cm/min w temperaturach do 1 600 °C oraz 10 .. 20 cm/min w temperaturze 1 200 °C.