Kalibracja DAkkS - właściwa droga do certyfikatu kalibracji

Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Firma WIKA  od 1982 roku jest członkiem Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego (DKD), laboratorium kalibracyjne i mobilne usługi kalibracyjne są akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Notyfikującą (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025. Dlatego współpracując z firmą WIKA można mieć pewność, że kalibracja i wygenerowany certyfikat są zawsze zgodne z prawnymi i normatywnymi wymaganiami oraz na odpowiadającym poziomie międzynarodowym.

Co to jest Kalibracja DAkkS?

Kalibracja w technologii pomiarowej oznacza pomiar odchyleń odpowiedniego przyrządu pomiarowego. W przeciwieństwie do regulacji, kalibracja nie ingeruje w przyrząd. Podczas kalibrowania oznaczonego przyrządu pomiarowego, rejestrowane jest odchylenie pomiaru pomiędzy wartością wyświetlaną a rzeczywiście zarejestrowaną. Przy pomiarach materiałów, odchylenie pomiarowe oznaczone jest przez różnicę pomiędzy oznaczeniem a wartością rzeczywistą. W łańcuchach pomiarowych zostaje oznaczone odchylenie pomiędzy zmierzoną wartością sygnału wyjściowego i wartością, jaką powinien mieć sygnał przy idealnym transferze charakterystyki, a podaną wartością wejściową.

W zakresie norm DIN EN ISO 9000 i DIN EN ISO / IEC 17025 podczas kalibracji DAkkS wymagana jest zgodność z krajowymi normami. Dzięki zgodności wyświetlona zmierzona wartość (lub pomiar materiału) jest porównywana z odpowiednim wzorcem mierzonego parametru.

Federalny Instytut Metrologii w Braunschweig (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) jest najwyższą władzą w Niemczech w zakresie metrologii. PTB utrzymuje i rozwija krajowe normy. Zapewnia międzynarodową zgodność dzięki współpracy z innymi instytutami krajowymi.

Kalibracja DAkkS sprzętu pomiarowego i testowego oraz zgodność pomiarów z krajowymi normami, zapewniają niezawodne pobieranie zmiennych procesowych. Kalibracja DAkkS prowadzona przez firmę WIKA ma bezpośredni udział w zabezpieczeniu jakości produktów naszych klientów.

Co to jest certyfikat kalibracj DAkkS?

Wynik przeprowadzonej kalibracji DAkkS jest zapisany w certyfikacie kalibracji. Europejska koordynacja akredytacji (EA) zapewnia, że uzyskany certyfikat kalibracji jest akceptowany w innych krajach. Generujemy certyfikaty kalibracji dla parametrów pomiaru ciśnienia, temperatury, natężenia prądu stałego DC, napięcia prądu stałego DC oraz rezystancji prądu stałego DC.

Z przyjemnością wystawimy również świadectwo wzorcowania dla Państwa przyrządów pomiarowych. Prosimy skorzystać z naszego formularza (re)kalibracji.

Jaka jest różnica między kalibracją DAkkS a kalibracją fabryczną?

Istotną różnicą między tymi dwoma wzorcowaniami jest to, że tylko kalibracja zgodne z normą ISO 17025 gwarantuje identyfikowalność z normą krajową. Zgodnie z kolejnością norm - od normy roboczej lub fabrycznej, poprzez normę odniesienia, do normy krajowej - istnieje hierarchia wzorcowań. Źródła błędów, takie jak histereza i powtarzalność, są również mierzone i dokumentowane wraz z odchyleniem pomiarowym i niepewnością odniesienia, a następnie podsumowywane w rozszerzonej niepewności pomiaru. Wzorcowanie zgodne z normą ISO 17025 jest zatem dokładniejsze, bardziej wszechstronne i uznawane na całym świecie w porównaniu z wzorcowaniem fabrycznym. Kalibracja fabryczna uwzględnia tylko histerezę i określa odchylenie, które jest dokumentowane w świadectwie kontroli zgodnie z normą DIN EN 10204. Więcej informacji na temat różnic można znaleźć w filmie "Kalibracja fabryczna a kalibracja PCA zgodna akredytacją ISO 17025 | Jaka jest różnica?".


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0