Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Akredytacja DAkkS Nr D-K-15105-01-00

Laboratorium kalibracyjne WIKA posiada niemiecką akredytacje (DAkkS) wg DIN EN ISO / IEC 17025 dla przyrządów do pomiaru temperatury, ciśnienia, rezystancji, napięcia i natężenia prądu stałego. 

Laboratorium kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury

W naszym laboratorium kalibracyjnym kalibrujemy urządzenia  do pomiaru temperatury w zakresach od -196 °C … +1200 °C z dokładnością od 2 mK … 1,5 K w zależności od temperatury i metody. Nasze laboratorium kalibracyjne wyposażone jest w różne kontrolne czujnik rezystancyjne, termoelementy, kalibartory kąpielowe i piece kalibracyjne. Odpowiednie urządzenie dla każdego zadania kalibracyjnego.

Laboratorium kalibracyjne przyrządów do pomiaru ciśnienia

W naszym laboratorium kalibracyjnym kalibrujemy urządzenia  do pomiaru ciśnienia w zakresach pomiarowych od  -1 bar … +8000 bar z dokładnością od 0,003 % … 0,01 % zakresu pomiarowego w zależności od zakresu ciśnienia. Nasze laboratorium kalibracyjne wyposażone jest w urządzenia kontrolne o wysokiej dokładności, takie jak: prasy manometryczne i kontrolery ciśnienia. Dodatkowo laboratorium kalibracyjne posiada nowe oprogramowanie WIKA-CAL.

Laboratorium kalibracyjne przyrządów do pomiaru rezystancji, napięcia i natężenia prądu stałego

 W naszym laboratorium kalibracyjnym dla wielkości elektrycznych  kalibrujemy  urządzenia w zakresach: natężenie stałe od   0 mA … 100 mA, napięcie od 0 V … 100 V i rezystancje prądu stałego 0 Ω … 10 kΩ. Do kalibarcji DKD/DAkkS wykorzystujemy wysokoprecyzyjne kalibratory procesowe.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0