Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Wszystkie ruchome części wiatraka wymagają niezawodnego smarowania. Ciśnienie środka smarnego, jak również poziom i temperatura, są monitorowane przez czujniki lub wyłączniki ciśnieniowe. Regulacja łopat wirnika i dopasowanie pulpitu do wiatru, ale także funkcje bezpieczeństwa, takie jak hamulce tarczowe lub śruby konserwacyjne, wykonywane są hydraulicznie, napędzane przez zasilacze hydrauliczne (patrz strona 10).

Pomimo często występujących bardzo niskich temperatur głowicy elektrowni wiatrowej, konieczna jest klimatyzacja w zakresie ciepła odpadowego, np. generatora i elektroniki siłowej. Firma WIKA oferuje odpowiednie czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach oraz do obsługi jednostek chłodniczych.

Gazowe systemy gaśnicze tłumią każdy pojawiający się ogień. W tym celu manometry lub wyłączniki ciśnieniowe zapewniają, żeby system gaśniczy był gotowy do użycia, monitorują ciśnienie w butlach gazowych i zgłaszają wszelkie krytyczne spadki ciśnienia. Dzięki modułowej budowie wiatraki mają wiele połączeń śrubowych, które mogą być obluzowane przez silne wibracje. Firma WIKA opracowała pierścieniowe przetworniki siły do monitorowania momentów obrotowych, które są montowane między łbem śruby a wspornikiem.

Łopatki wirnika są mechanicznie bardzo obciążone. Czujniki tensometryczne mogą wykrywać zmiany materiałowe we wczesnym stadium.

z