Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2

Podczas przemieszczania dużych ładunków niezawodny monitoring zapewnia zarówno bezpieczeństwo pracy (przeciążenie), jak i ochronę personelu obsługi (bezpieczeństwo pracy).

W pomieszczeniach
W fabrykach, ciężkie ładunki są często przenoszone suwnicami. Do monitorowania, firma WIKA oferuje zarówno sworznie obciążeniowe wykonujące pomiar ciągły, które zastępują niepomiarowe sworznie zabezpieczające, jak i przetworniki siły rozciągającej/ściskającej, które umieszczone są bezpośrednio w strumieniu siły, każdy z odpowiednim wyłącznikiem przeciążeniowym. Zestaw testowy wciągnika łańcuchowego umożliwia szybką i łatwą kontrolę bezpieczeństwa sprzęgła ciernego.

Na zewnątrz budynku
Zastosowania zewnętrzne obejmują na przykład dźwigi portowe lub zastosowania w przemyśle morskim, takie jak dźwigi na statkach dostawczych lub platformach wiertniczych. Nasze przyrządy mają certyfikat DNV GL. Wymagania dotyczące środków kontroli bezpieczeństwa są opisane w dyrektywie maszynowej (2006/42/WE), np. w dyrektywie o urządzeniach sterujących przeciążeniem lub wyłącznikach awaryjnych. Firma WIKA opracowała pierwsze rozwiązanie systemowe do ochrony przed przeciążeniem w certyfikowanych w Niemczech systemach dźwignicowych. System składa się z maksymalnie ośmiu redundantnych przetworników siły, centralnego układu sterowania i powiązanego oprogramowania użytkownika.

z