Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2

Zastosowania filtrów są bardzo różnorodne, podobnie jak wymagania dotyczące ich monitorowania. Filtr układu wentylacyjnego, w którym zanieczyszczenia powodują powstawanie ciśnienia różnicowego rzędu kilku milibarów wymaga innego oprzyrządowania, niż wkład filtra oleju w układzie hydraulicznym.

Jednym z wymagań, wspólnym dla wszystkich przypadków, jest niezawodność, co ma szczególne znaczenie dla technologii pomiarowej. Wydajna i bezawaryjna praca układu może być zapewniona wyłącznie przez niezawodny sygnał pomiarowy przetwornika ciśnienia, ciśnienia różnicowego lub manometru WIKA. Korzyści: zużycie energii jest zoptymalizowane, co obniża ponoszone koszty i jest korzystne dla środowiska.

Zastosowanie w filtrach układów hydraulicznych
Obecność cząstek w oleju hydraulicznym prowadzi do znacznie szybszego zużywania się wszystkich części ruchomych, np. pomp i silników hydraulicznych, tłoków zaworów lub siłowników. Z tego względu filtry znajdujące się w obwodzie należą do najważniejszych jego elementów. Montuje się je najczęściej w linii powrotnej do zbiornika, gdzie ciśnienie jest niewielkie, a wypływ odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym. Tutaj zanieczyszczenie filtra jest monitorowane przez przetwornik ciśnienia manometrycznego. Jeżeli konieczna jest ochrona konkretnego podzespołu, np. silnika hydraulicznego, wówczas filtr musi zostać zamontowany przed tym podzespołem. Do monitorowania takiego filtra konieczny jest pomiar ciśnienia różnicowego - spadku ciśnienia (zanieczyszczenia) na filtrze.

Zastosowanie w obrabiarkach
Podczas obróbki części metalowych w centrach obróbczych produkowane są wióry. Są one przenoszone przez smar chłodzący w obrabiarce na układ przenośnika, który następnie usuwa je z obszaru przetwarzania.

Separator wiórów oddziela wióry od płynnego smaru, aby umożliwić jego powrót do obwodu. Wióry są przekazywane do recyklingu i również powinny być „czyste” w maksymalnie możliwym stopniu. Problemem często jest wyłącznik pływakowy w separatorze wiórów filtra przenośnika, który kontroluje transport materiału przez przenośnik. Wióry gromadzą się na nim i nie da się ich oddzielić. Prowadzi to do wycieku smaru chłodzącego, co zwiększa nakłady pracy na czyszczenie pomieszczenia oraz powoduje ryzyko związane ze śliską podłogą. Nasze doświadczenie w zakresie produkcji pozwala nam opracowywać rozwiązania i samemu je testować. Rozumiemy na czym polega niezawodność.

z