Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3

Cięcie strumieniem wody stosowane jest w wielu sektorach przemysłu, a rodzaj przetwarzanych materiałów jest prawie nieograniczony: metal, kamień, szkło, materiały kompozytowe, a nawet żywność. Cięcie strumieniem wody pod ciśnieniem ma przewagę nad cięciem plazmowym lub laserowym.

  • Metoda nie wprowadza do materiału żadnego ciepła, więc nie powoduje żadnych zmian strukturalnych.
  • Uzyskane krawędzie są tak precyzyjne, że obróbka końcowa jest zazwyczaj niepotrzebna.
  • Szerokość szczeliny jest bardzo niewielka.
  • Kształty konturów cięcia są prawie nieograniczone.

Ponadto, w przeciwieństwie do obróbki stemplem, nie ma kosztów narzędzi do cięcia strumieniem wody. W przypadku cięcia strumieniem wody ściernej (obróbka strumieniowo-ścierna), ścierniwo dodawane jest o spójnego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Nowoczesne systemy cięcia strumieniem wody pracują z ciśnieniem wody do 6000 bar, a strumień opuszcza dyszę tnącą z prędkością trzykrotnie większą od prędkości dźwięku. Konieczny jest odpowiedni przepływ wody aby zabezpieczyć pompę przed kawitacją i pracą na sucho. Firma WIKA oferuje odpowiednie przełączniki zarówno do monitorowania ciśnienia wlotowego, jak i do monitorowania temperatury.

z