Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3

Urządzenia takie jak kolejki górskie, platformy podnoszące, obrabiarki i maszyny do produkcji tworzyw sztucznych wymagają zastosowania zasilaczy hydraulicznych. Wysoka gęstość energii dostarczanej przez maszyny hydrauliczne zapewnia uzyskanie największych sił przy zachowaniu jak najmniejszych rozmiarów.

Ciśnienie układu jest odczytywane na manometrze. Modele wypełnione cieczą zapewniają łatwość odczytu i są niewrażliwe na drgania.

Ciągła rejestracja i utrzymywanie ciśnienia układowego i sterującego podlegają monitorowaniu przez przełączniki lub czujniki ciśnienia. Przełącznik ciśnienia PSD-4 oferuje połączenie wyjścia przełączającego, wyjścia analogowego i wyświetlacza LED, który zapewnia również czytelność w obszarach z niedostatecznym oświetleniem. Mechaniczne tłumienie w otworze ciśnieniowym chroni element czujnika przed nagłymi skokami ciśnienia. Monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika oleju hydraulicznego pozwala na wykrycie braku oleju zanim pompa zacznie zasysać powietrze.

Dzięki monitorowaniu temperatury oleju hydraulicznego można wcześnie wykryć sytuacje krytyczne i przedłużyć okres przydatności oleju. Podczas opracowywania produktu wzięto pod uwagę specjalne wymagania dotyczące miejsca zastosowania. Przykładowo, przyrządy pomiarowe WIKA mogą pracować w gondolach turbin wiatrowych i dostępne są w wersjach zatwierdzonych dla określonych warunków roboczych lub miejsc montażu (np. ATEX).

z