Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Sprężarki śrubowe są najczęściej stosowanymi sprężarkami w przemyśle. Zapewniają ciągły dopływ sprężonego powietrza, są łatwe w sterowaniu, bardzo wydajne i ciche (bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, emisja hałasu). Dostępne są wersje z różną liczbą stopni, różnymi układami chłodzenia i smarowania i różnymi napędami.

Najczęściej spotykaną wersją jest sprężarka obrotowa jednostopniowa smarowana olejem. W zastosowaniach, w których nawet najmniejsza ilość oleju w sprężonym powietrzu grozi zanieczyszczeniem produktu lub procesu, wykorzystywane są sprężarki bezolejowe.

Ciśnienie i temperatura mierzone są na wlocie powietrza i wylocie powietrza sprężonego. W tym celu standardowo wykorzystywane są manometry/termometry do wyświetlania bezpośredniego, a także czujniki ciśnienia/termometry rezystancyjne z czujnikami Pt100 lub PTC. Dodatkowo monitorowane jest ciśnienie i ciśnienie różnicowe na filtrze ssawnym i zbiorniku/filtrze oleju.

Dalsze punkty pomiaru temperatury znajdują się na chłodnicy oleju lub w obszarze przygotowywania sprężonego powietrza (np. w osuszaczach). Ponadto, nasze przyrządy pomiarowe umożliwiają wiarygodne monitorowanie ciśnienia i poziomu w zbiorniku sprężonego powietrza.

z