Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1

W zastosowaniach wymagających obiegu ciekłych mediów w obwodach i zbiornikach, np. w instalacjach chłodzących obrabiarek, albo w układach doprowadzania lub odprowadzania cieczy ze zbiornika, poziom napełnienia zbiornika jest istotnym parametrem kontrolnym.

Sterowanie może odbywać się poprzez proste włączanie/wyłączanie przełącznika pływakowego lub optoelektronicznego przełącznika poziomu. Często stosowany jest również zanurzany czujnik ciśnienia do pomiaru ciągłego (ciśnienia hydrostatycznego kolumny cieczy w zbiorniku) w celu kontroli pompy o regulowanej prędkości.

Klienci potrzebują rozwiązania typu "zamontuj i zapomnij" dla wszystkich typów instalacji. Instalacja musi działać w 100% niezawodnie, być odporna na jak największy zakres mediów i niewrażliwa na substancje stałe. Oczywiście odnosi się to również do przełączników pływakowych i zanurzanych czujników ciśnienia.

Podany przykład układu do przetłaczania ścieków pokazuje trudności związane z zaprojektowaniem bezobsługowego przyrządu do pomiaru poziomu pracującego z medium z bardzo dużą zawartością cząstek stałych. Firma WIKA, w ścisłej współpracy z klientami, opracowała takie rozwiązanie, odznaczające się szczególną niezawodnością.

z