Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Urządzenia do kontroli temperatury są często stosowane w branży tworzyw sztucznych i kauczuku. W tych zastosowaniach umożliwiają one wstępne podgrzanie narzędzi do temperatury roboczej oraz rozpraszanie ciepła wytwarzanego przez materiały podczas produkcji seryjnej, nie dopuszczając do przegrzania narzędzia i uszkodzenia produktu. Dalsze obszary zastosowania to branże: chemiczna i farmaceutyczna, spożywcza i opakowaniowa, obróbka metalu i drewna.

Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych często pracują w trybie ciągłym (24/7). Ich bezpieczna praca zależy w znacznym stopniu od jakości kontroli temperatury.

Urządzenia do kontroli temperatury posiadają zewnętrzne złącza obwodów, np. sterownika temperatury narzędzia do formowania wtryskowego (w przypadku branży tworzyw sztucznych), i są dostępne w formie kąpieli zanurzeniowych, podobnych do stosowanych w laboratoriach do kontroli jakości. Dostępne są różne wersje - od seryjnie produkowanych urządzeń standardowych do zaprojektowanych na zamówienie instalacji do kontroli temperatury (często systemów wieloobwodowych) do procesów produkcyjnych, w których wykorzystywane są duże ilości ciepła, potencjalnie wymagających jego odprowadzania.

Urządzenie do kontroli temperatury składa się z następujących głównych elementów:

  • Zbiornik z grzejnikiem i wymiennikiem ciepła
  • Pompa recyrkulacyjna
  • Regulator temperatury

Dostępne są systemy chłodzenia do -150°C i ogrzewania do 400°C (podgrzewacze oleju). Jako czynnik przekazujący ciepło stosowana jest woda, glikol lub olej termiczny. Przełącznik poziomu zapewnia odpowiedni poziom czynnika w zbiorniku i kontroluje jego automatyczne uzupełnianie. Jeżeli w zbiorniku jest wystarczająca ilość czynnika, pompa recyrkulacyjna przepuszcza go przez obciążenie i odprowadza z powrotem do zbiornika. W zbiorniku mierzona jest bieżąca temperatura, która jest następnie przesyłana do regulatora temperatury. Jeżeli jej wartość przekracza nastawę, otwiera się zawór elektromagnetyczny na złączu wody chłodzącej, która schładza czynnik przekazujący ciepło do ustawionej temperatury. W przeciwnym wypadku czynnik jest podgrzewany, zwykle za pomocą elektrycznej grzałki patronowej.

z