Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Podczas procesu obróbki emulsja smaru chłodzącego spełnia w obrabiarkach dwie ważne funkcje: Chłodzi narzędzie (wiertło, narzędzie tnące) i wspomaga usuwanie wiórów.

Układ składa się z następujących elementów

 • Przenośnik wiórów
 • Filtr wiórów
 • Jednostka zbiornika/pompy

W wyniku odparowywania na narzędziu, usuwania wiórów z resztkami smaru oraz przenoszenia olejów obcego pochodzenia poziom smaru w zbiorniku oraz stężenie robocze zmieniają się.

W dużych firmach zajmujących się obróbką metalu często zatrudniani są pracownicy, których jedynym zadaniem jest kontrola poziomu i uzupełnianie płynu. W myśl Czwartej Rewolucji Przemysłowej, automatyczny pomiar i dokumentacja poziomu niosą z sobą wiele korzyści. Oprócz uzupełniania na żądanie, dokumentowane jest zużycie materiałów i wykrywane są zmiany (np. wycieki). Podczas obróbki elementu smar chłodzący nagrzewa się. Ciepło to musi być odprowadzane przez wymienniki ciepła i konieczne jest przestrzeganie wartości granicznych temperatury (specyfikacji producenta). Temperatura maksymalna może być monitorowana przez prosty wyłącznik krańcowy - termometr rezystancyjny dokonujący pomiaru temperatury emulsji wewnątrz zbiornika. W ten sposób możliwe jest chłodzenie oparte na zapotrzebowaniu, co prowadzi do znacznych oszczędności energii.

TRGS 611 zaleca regularne monitorowanie i dokumentację smaru chłodzącego:

 • Regulacja stężenia roboczego, w praktyce, 4 … 8 % (ręczny refraktometr)
 • Kontrola wartości pH (papierek wskaźnikowy pH)
 • Określenie zawartości azotynów (paski wskaźnikowe)
 • Ustalenie temperatury
 • Liczba drobnoustrojów (jak dotąd bez wartości granicznej lub standardowej)

Obecnym standardem jest pomiar na miejscu, a następnie ręczne wprowadzanie wyników w papierowej tabeli. WIKA pracuje nad rozwiązaniem automatycznej dokumentacji mierzonych wartości w myśl Czwartej Rewolucji Przemysłowej. System taki nie tylko pozwoli wyeliminować konieczność ręcznego pomiaru, ale też zapewni większą częstotliwość pomiarów, a więc i wcześniejsze ostrzeżenie o ew. „przelewaniu się” smaru chłodzącego. Można więc zapobiec wyciekowi i uniknąć konieczności wymiany smaru.

z