Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Systemy smarowania wykorzystujące smar lub olej minimalizują tarcie i zużycie. Poprawiają one wytrzymałość maszyny i wydłużają czas użytkowania wszystkich części ruchomych i łożysk, redukując korozję i skracając przestoje. Technologia pomiarowa WIKA umożliwia smarowanie z użyciem właściwej ilości środków w dokładnie wyznaczonych miejscach. Podstawowym warunkiem jest tutaj rejestracja ciśnienia układowego. Aby zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości środka smarowego - i nie dopuścić do zablokowania otworów wylotowych - zaleca się montaż przepływomierza.

Korzyści: Zużycie środka smarowego jest zoptymalizowane, co obniża ponoszone koszty i jest korzystne dla środowiska. Monitorowanie przepływu w zbiorniku zapewnia nieprzerwane smarowanie.

Może ono się odbywać w oparciu o kontrolę wizualną lub automatycznie - np. jeżeli zbiornik jest zamontowany poza zasięgiem wzroku - z użyciem czujnika poziomu lub przełącznika. Jeżeli układ smarowania jest narażony na oddziaływanie wiatru i warunków atmosferycznych, niska temperatura otoczenia może doprowadzić do nadmiernej lepkości środka smarowego.

Wymaga to podgrzewania zbiornika. Do sterowania układ podgrzewania wykorzystuje sygnał pomiarowy przełącznika temperatury (monitorowanie wartości granicznych) lub sondy temperatury (ciągły pomiar temperatury). Nasz przełącznik pływakowy RLS-3000 oferuje pomiar poziomu i temperatury w jednym przyrządzie.

z