Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Portfolio produktów do pomiaru poziomu firmy WIKA obejmuje zarówno produkty do pomiaru ciągłego, jak i przełączniki poziomu. W zależności od aplikacji, do monitorowania poziomu wykorzystywane są różne zasady pomiaru:

Monitorowanie poziomu hydrostatycznego

Ciśnienie hydrostatyczne pod statycznym słupem cieczy, wzrasta proporcjonalnie do wysokości słupa. Na przykład, na każdy metr głębokości wody, ciśnienie w zbiorniku wzrasta o 100 mbar w stosunku do ciśnienia atmosferycznego na powierzchni.

Do bezpośredniego monitorowania poziomu stosowane są mierniki ciśnienia. W zależnosci od aplikacji, w zbiorniku zanurza się albo sondę poziomu lub w dolnej zewnętrznej części zbiornika przymocowany zostaje inny przyrząd pomiarowy ciśnienia, który poddawany jest działaniu ciśnienia zawartości zbiornika poprzez otwór w dnie zbiornika.

W przypadku zbiorników zamkniętych, dokonując pomiaru poziomu, należy również zmierzyć ciśnienie gazu istniejące powyżej cieczy w zbiorniku i odjąć od ciśnienia hydrostatycznego. Można to przeprowadzić na dwa sposoby: albo stosując dwa niezależne przyrządy pomiarowe ciśnienia, a nastepnie generując różnicę ciśnień w zewnętrznej jednostce sterującej, lub za pomocą przyrządów pomiarowych ciśnienia różnicowego z dwoma przyłączami procesowymi przeznaczonymi specjalnie do tego celu.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia używane do pomiaru poziomu charakteryzują się przede wszystkim odpornością na działanie mediów i stosunkowo niewielkimi zakresami pomiarowymi. Zanurzane czujniki ciśnienia muszą spełniać jeszcze jeden warunek: medium nie może dostawać się do kabla ani do samego czujnika, nawet na głębokości zanurzenia rzędu kilkuset metrów. W warunkach niebezpiecznych, np. w odwiertach i rafineriach, przyrząd pomiarowy musi również charakteryzować się odpowiednią ochroną przed zapłonem. Do zastosowania w studniach, szybach i odwiertach czujnik musi być jak najcieńszy, w tym przypadku istnieją również wysokie wymagania co do wytrzymałości (zwykle bardzo długiego) kabla.

Pływakowe systemy pomiarowe do monitorowania poziomu

W przypadku systemów pomiarowych opartych na pływakach, przy pomiarze poziomu rozróżnia się przełączniki pływakowe, czujniki poziomu i wskaźniki poziomu bypass. Przełączniki pływakowe stosowane są do wykrywania wartości progowej poziomu w danym punkcie, na jednym lub kilku poziomach. Prosta i wypróbowana zasada działania przełączników pływakowych sprawdza się w bardzo różnorodnych zastosowaniach. Działają one niezależnie od spienienia, przewodności, stałej dielektrycznej, ciśnienia, próżni, temperatury, oparów, kondensacji, pęcherzyków, wpływu wrzenia oraz drgań.
W zależności od wymagań dotyczących dokładności, dostępne są czujniki poziomu z łańcuchami kontaktronowymi i magnetostrykcyjnymi układami pomiarowymi.

Czujniki poziomu typu bypass montowane są z boku zbiornika i często łączone z wskaźnikiem poziomu opartym o wałki magnetyczne.

Pomiar optyczny w monitorowaniu poziomu

Przełączniki optoelektroniczne są stosowane w pomiarze poziomu do wykrywania wartości progowej poziomu w danym punkcie. Składają się z diody podczerwieni LED i odbiornika światła w szklanym pryzmacie. Przełączniki optoelektroniczne wyróżniają się kompaktową budową i brakiem części ruchomych. Dzięki końcówce pomiarowej z szkła borokrzemianowego lub kwarcowego oraz wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej, zapewniają wysoką kompatybilność z mediami.


Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0