Pomiar ciągły z pływakiem

Jakie są korzyści pomiarów poziomu o dużej precyzji?

 • Ta niezawodna i skuteczna zasada działania znajduje wiele zastosowań.
 • Ciągły pomiar poziomu, niezależne od zmian fizycznych i chemicznych cieczy takich jak pienienie, przewodność, stała dielektryczna, ciśnienie, podciśnienie, temperatura, opary, skraplanie, powstawanie pęcherzyków gazu, wpływ wrzenia czy zmiany ciężaru właściwego
 • Transmisja sygnału na duże odległości
 • Prosty montaż i przekazanie do eksploatacji, jednorazowa kalibracja, brak konieczności ponownej kalibracji
 • Pomiar międzyfazowy oraz ogólnego poziomu od Δ c. w. ≥ 50 kg/m³
 • Wersje przeciwwybuchowe
 • Bezpieczeństwo działania IEC 61508/IEC 61511, SIL-2
 • Sygnał wyjściowy: 4 … 20 mA, HART®
 • Dokładność pomiaru ≤ 1 mm

Czujnik poziomu - korzyści.

 • Ta niezawodna i sprawdzona zasada działania znajduje wiele zastosowań 
 • Czujnik poziomu gwarantuje ciągły pomiar poziomu, niezależne od zmian fizycznych i chemicznych cieczy takich jak pienienie, przewodność, stała dielektryczna, ciśnienie, podciśnienie, temperatura, opary, skraplanie, powstawanie pęcherzyków gazu, wpływ wrzenia czy zmiany ciężaru właściwego
 • Transmisja sygnału na duże odległości
 • Prosty montaż i przekazanie do eksploatacji, jednorazowa kalibracja, brak konieczności ponownej kalibracji
 • Pomiar międzyfazowy oraz ogólnego poziomu od Δ c. w. ≥ 50 kg/m³
 • Wersje przeciwwybuchowe
 • Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, protokoły HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus  
 • Rozdzielczość ≥ 5 mm
 • Poziom wyświetlany proporcjonalnie do objętości lub wysokości
 • W połączeniu z przełącznikami  krańcowymi płynne ustawianie wartości krańcowych możliwe w całym zakresie pomiarowym
 • Wysoka powtarzalność ustawionych wartości krańcowych
 • Wersje z kablem i wtyczką

W jakim celu używa się magnetostrykcyjnego czujnika poziomu?

Czujniki poziomu są używane jako przetworniki mierzonych wartości w przypadku nieprzerwanego rejestrowania poziomów i działają w oparciu o wyznaczanie położenia pływaka magnetycznego wg
zasady magnetostrykcyjnej.

Czujnik poziomu -  zasada działania.

Czujnik poziomu pracuje w oparciu o pływak z transmisją magnetyczną. Układ magnetyczny pływaka aktywuje łańcuch pomiaru rezystancji odpowiadający obwodowi 3-przewodowego potencjometru w rurce prowadzącej.

Jak działa wbudowany układ magnetyczny?

Pływak z wbudowanym układem magnetycznym zmienia położenie wraz z poziomem mierzonego czynnika na rurce prowadzącej z dołączonym co najmniej jednym kontaktronem. Magnes aktywuje styki na wstępnie ustawionej wysokości przełączania, umożliwiając w ten sposób monitorowanie poszczególnych pomiarów. Ta prosta i sprawdzona zasada działania nadaje się do wielu zastosowań.