Rodzaje ciśnienia: ciśnienie absolutne, względne, różnicowe

Zapytanie

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Ciśnienie to najważniejsza, zaraz po temperaturze, zmienna fizyczna. Definiujemy je jako wartość siły (FN) oddziałującej równomiernie na określoną powierzchnię (A). Poszczególne rodzaje ciśnienia różnią się od siebie wyłącznie ciśnieniem odniesienia.

Ciśnienie absolutne

Najbardziej oczywistym punktem odniesienia jest ciśnienie zerowe, które istnieje w próżni kosmicznej. Ciśnienie określane względem próżni nazywamy ciśnieniem bezwzględnym (ciśnienie absolutne). Aby zaznaczyć, że chodzi nam właśnie o ten rodzaj ciśnienia, opisujemy je indeksem “abs”, co stanowi skrót od łacińskiego “absolutus” - oderwany, niezależny.

Ciśnienie atmosferczne

Najważniejszym ciśnieniem dla życia na Ziemi jest ciśnienie atmosferyczne, pamb (amb = ambiens = otaczający). Powstaje ono wskutek wywierania na Ziemię nacisku przez otaczającą ją atmosferę, która rozciąga się do wysokości około 500 km. Ciśnienie atmosferyczne stopniowo maleje aż do tej wysokości, gdzie ciśnienie absolutne pabs = zero. Na ciśnienie atmosferyczne wpływają ponadto zjawiska pogodowe, o czym możemy się przekonać oglądając prognozę pogody. Na poziomie morza, ciśnienie atmosferyczne wynosi średnio 1013,25 hektopaskali (hpa), co odpowiada 1013,25 milibarów (mbar). Wartość ta może się wahać o około 5% w przypadku występowania cyklonów i antycyklonów.

Ciśnienie różnicowe

Różnica pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia, p1 i p2, nazywana jest ciśnieniem różnicowym, Δp = p1 - p2. Jeśli różnica pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia odpowiada mierzonej zmiennej, jest to właśnie ciśnienie różnicowe, p1,2.

Nadciśnienie (ciśnienie względne)

W przemyśle technologicznym najczęściej mierzy się ciśnienie różnicowe względem atmosferycznego, Pe (e = excedens = wykraczający). Jest to różnica pomiędzy ciśnieniem bezwzględnym pabs i właściwym (bezwzględnym) ciśnieniem atmosferycznym (pe = pabs - pamb); watość tę nazywamy także ciśnieniem manometrycznym.

Jeśli ciśnienie bezwzględne jest wyższe od atmosferycznego, wówczas występuje nadciśnienie. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z podciśnieniem.

Symbole “abs”, “amb” i “e” w podanych wzorach jasno określają punkt odniesienia danego ciśnienia. Dodaje się je do litery p, nie do symboli jednostek.


Firma WIKA oferuje przyrządy do pomiaru każdego rodzaju ciśnienia, absolutnego,względnego i różnicowego:

Skontaktuj się z nami

Czy potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0