Firma

Polityka jakości

Zgodność

WIKA zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych i urzędowych w celu zapewnienia zgodności produktu.

Zorientowanie na potrzeby klienta

Chcemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. To właśnie oni stanowią miarę dostarczanej przez nas jakości. Dlatego znajomość potrzeb naszych klientów oraz wysoka jakość naszych wyrobów wyznaczają horyzont naszych działań.
Jakość oraz zadowolenie klienta są zapewniane przez wspólny wysiłek wszystkich pracowników naszej firmy.

Odpowiedzialność za jakość

Nasze wymagania pod względem oferowanej jakości odnoszą się nie tylko do naszych wyrobów, ale dotyczą także bezpieczeństwa nuklearnego oraz podejścia do współpracowników, klientów, dostawców oraz towarów sfałszowanych, nielegalnych i podejrzanych.

Odpowiedzialność pracowników

My, wszyscy pracownicy firmy WIKA, kierujemy się wymaganiami naszych klientów, korzyściami płynącymi z użytkowania naszych produktów, odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz możliwym do osiągnięcia pod względem technicznym i ekonomicznym optimum.
Każdy pracownik naszego przedsiębiorstwa poprzez wykonywanie zadań na swoim stanowisku pracy, przyczynia się do realizacji założonych celów jakościowych. Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach funkcjonalnych, a każdy pracownik odpowiada za jakość swoich działań i ich rezultaty.
Osiągnięcie naszych celów jakościowych stanowi ważne zadanie kierownicze. Podczas oceny osiąganych przez pracowników wyników, która opiera się na pytającym i nieobwiniającym podejściu, szczególne znaczenie nadawane jest jakości wykonywanej pracy.

Współpraca z dostawcami

Dążąc do osiągnięcia pozycji kreatywnego i innowacyjnego partnera dla naszych klientów oczekujemy od naszych dostawców wysokiej odpowiedzialności za jakość i wspieramy ich w partnerski sposób.

Ciągłe doskonalenie

Należy eliminować nie tyle błędy, co ich rzeczywiste przyczyny. Zapobieganie błędom ma pierwszeństwo przed ich usuwaniem. W celu utrzymania skuteczności Systemu Zarządzania oraz ciągłego doskonalenia dostarczanej przez nas jakości, a tym samym także w celu redukcji kosztów oraz zwiększenia opłacalności, System Informacyjnego Zarządzania wspiera kierownictwo firmy w kierowaniu przedsiębiorstwem.