Firma

Zarządzanie dostawcami

W celu zagwarantowania niezmiennie wysokiej jakości naszych produktów, zwracamy szczególną uwagę na jakość produktów i materiałów, które otrzymujemy od naszych dostawców. Naszych dostawców uznajemy za partnerów strategicznych, z którymi chcemy osiągać wyznaczone cele w perspektywie długoterminowej.

WIKA dysponuje różnymi narzędziami i metodami, które pozwalają naszym dostawcom sprostać wymaganiom dotyczącym produktów i procesów.

Za zarządzanie jakością dostawców odpowiadają specjaliści ds. rozwoju dostawców, jakości dostawców i technologii pomiarów, a także dział planowania kontroli. Preferujemy nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, które sprzyjają sprawnej i owocnej współpracy.