Firma

Zintegrowane zarządzanie jakością

Ocena jakości dotyczy wszystkich oddziałów firmy WIKA, zgodnie z zasadą „wysokiej satysfakcji klientów dzięki jakości i niezawodności", co najmniej zgodnie z aktualną wersją ISO 9001. Od kilku lat hasło „Bezkompromisowej jakości WIKA" (WIKA quality - no compromise) jest punktem odniesienia dla szeroko zakrojonych działań spółki na rzecz jakości. Docelowym efektem tych starań jest nieustanne pogłębianie zorientowania na rynek i klienta oraz działań na rzecz jakości - realizowanych przez wysoce zmotywowany i zaangażowany personel - co niewątpliwie przekłada się na zadowolenie naszych klientów.

Na przestrzeni ostatnich lat udało się znacznie udoskonalić kluczowe wskaźniki jakości. Dalsza realizacja wskazanych programów poprawy jakości jest głównym priorytetem kierownictwa firmy.

Udało się też skutecznie przewartościować reaktywne podejście do kwestii jakości na rzecz postawy proaktywnej. WIKA korzysta w tym zakresie z najnowszych metod i analiz. Procesy produkcyjne są opracowywane w oparciu o filozofię KAIZEN i stale ulepszane. Złożone problemy dotyczące jakości są rozwiązywane w sposób usystematyzowany przez wewnętrznych liderów projektów (Black Belts), którzy wypracowują trwałe rozwiązania z zastosowaniem metody Six Sigma. Multidyscyplinarne zespoły zajmują się rozwiązywaniem codziennych problemów i doskonaleniem istniejących procesów.