Firma

Zakupy

Cele

Naszym głównym celem jest przyczynienie się do osiągnięcia korporacyjnych celów firmy WIKA. Głównym celem firmy WIKA jest udział w sukcesie naszych klientów poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań oprzyrządowania pod względem jakości produktów, dostawy i usług, ceny i elastyczności, tak aby uzyskać obrót i zysk niezbędny do utrzymania firmy WIKA na rynku i jej wzrostu. Obsługa klientów działów zakupów jest elementem powyższego planu. Kluczowymi klientami działów zakupów są, z jednej strony, nasi klienci wewnętrzni, jak działy projektowania, rozwoju, produkcji, marketingu, a także klienci końcowi naszego działu sprzedaży. Celem jest uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów.

 

Organizacja

Po uważnej analizie firma WIKA przyjęła najlepszą formę organizacji działu Zakupów i, jako grupa spółek z całego świata, wykorzystuje efekty globalizacji i synergii zarządzania grupami produktowymi (Material Group Management, MGM).


Polityka zakupowa

  • Traktujemy naszych dostawców tak samo, jak chcemy być traktowani przez naszych klientów.
  • Oprócz kryteriów komercyjnych i jakościowych, przy wyborze dostawców kierujemy się od samego początku możliwością nawiązania długotrwałej, produktywnej i procesowo zorientowanej współpracy.
  • Wspieramy współpracę z naszymi dostawcami w oparciu o rzetelne praktyki komercyjne i wzajemne zaufanie. W tym samym czasie aktywnie wspieramy konkurencję pomiędzy potencjalnymi dostawcami i oczekujemy maksymalnego profesjonalizmu przy rozsądnych kosztach. 
  • Świadomie włączamy naszych dostawców w nasz łańcuch dostaw i oczekujemy, oprócz elastyczności, uczciwości, kreatywności i rzetelności, wartości dodanej wykraczającej poza same ceny.

Ocena dostawców

WIKA cały czas poddaje swoich dostawców ocenie, w zależności od jakości dostaw i wydajności zespołu składającego się z dyrektora zarządzającego grupami produktowymi i działów logistyki, projektowania i jakości. Ocena dostawców jest wystawiana raz na rok i służy za podstawę przyszłej współpracy. Celem naszej oceny dostawców jest opracowanie strategii optymalizacji współpracy i ich ciągłe sprawdzanie.